۲۷ بهمن ۱۳۹۸

آیین نکوداشت هفت دهه خدمات گستردۀ علمی و فرهنگی استاد مهدی محقق

[…]
۲ بهمن ۱۳۹۸

نود و یکمین نشست ماهانه برگزار می‌شود

[…]
۱ آبان ۱۳۹۸

همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشۀ عبدالله قطب بن محیی»

[…]