۹ مهر ۱۳۹۹

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میزبان سفیر پاکستان در ایران

[…]
۸ مهر ۱۳۹۹

یادنامۀ استاد اسماعیل سعادت، ضمیمۀ خبرنامۀ انجمن صنفی ویراستاران

[…]
۳۱ شهریور ۱۳۹۹

تأثیر فضای مجازی بر زبان فارسی، تهدیدها و فرصت‌ها

[…]
۳۱ شهریور ۱۳۹۹

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میهمان برنامۀ گفت‌وگوی ویژه

[…]
۲۹ شهریور ۱۳۹۹

گزارش همایش ملی «تأملی بر زندگی، آثار و اندیشۀ عبدالله قطب بن محیی»

[…]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹

صداوسیما میزبان مدیران فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

پیام تسلیت دکتر اسحاق جهانگیری به‌مناسبت درگذشت استاد سعادت

[…]
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

پیام تسلیت سفیر جمهوری تاجیکستان به‌مناسبت درگذشت استاد سعادت

[…]
۱۹ شهریور ۱۳۹۹

پیام تسلیت سفارت فرانسه به‌مناسبت درگذشت زنده‌یاد استاد اسماعیل سعادت

[…]
۱۶ شهریور ۱۳۹۹

همکاری فرهنگستان و صداوسیما در قالب طرح «دلباختگان ادب ایرانی»

[…]