۲۱ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه زبان علم در فرهنگستان

[…]
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

پخش گزارش نشست «زبان فارسی در فضای مجازی: پدیده‌شناسی و آسیب‌شناسی» از شبکۀ آموزش

[…]
۱۵ بهمن ۱۳۹۸

دیدار رئیس فرهنگستان با سرور بَختی، رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو

[…]
۱۵ بهمن ۱۳۹۸

فرهنگستان، میزبان استادان زبان و ادب فارسی دری هرات

[…]
۱۵ بهمن ۱۳۹۸

آغاز فعالیت کارگروه فنی متناظر ۳۷ در فرهنگستان

[…]
۷ بهمن ۱۳۹۸

گزارش فرهنگستان از اجرای تفاهم‌نامه با صداوسیما

[…]
۷ بهمن ۱۳۹۸

چهارصد و هفتاد و پنجمین نشست شورا

[…]
۲ بهمن ۱۳۹۸

زبان فارسی در فضای مجازی: پدیده‌شناسی و آسیب‌شناسی

[…]
۲ بهمن ۱۳۹۸

گونۀ زبان فارسی در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم

[…]
۲ بهمن ۱۳۹۸

ضرورت شناخت آسیب‌های خط و زبان فارسی در فضای مجازی و ارائۀ راهکار

[…]