فرهنگستان در شبکهٔ جام‌جم

از روز پنجشنبه، نهم دی‌ماه ۱۴۰۰، همکاری فرهنگستان با برنامهٔ صبح پارسی در شبکهٔ جام‌جم آغاز شد. ازاین‌پس، دکتر حسینعلی رحیمی، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه فرهنگ‌نویسی هفته‌ای یک‌ روز در این برنامه حضور می‌یابد و دربارهٔ زیبایی‌های زبان و ادبیات فارسی، چهره‌های ادبی و فرهنگستان اطلاعاتی را در اختیار ایرانیان خارج‌ از کشور و فارسی‌زبانان مخاطب این شبکه قرار می‌دهد.
صبح پارسی برنامه‌ای صبحگاهی، به تهیه‌کنندگی علیرضا نظارات و ابراهیم ارجمندی است که از دوشنبه تا پنجشنبهٔ هر هفته، ساعت ۹ صبح، به وقت ایران، از شبکهٔ جام‌جم پخش می‌شود.