نقشه‌های مفهومی در واژه‌گزینی

 

«نقشۀ مفهومی ابزاری نگاشتاری است برای سازماندهی و بازنمود دانش که روابط معنادار میان مفاهیم را با استفاده از گره‌ها و خطوط پیوندی که برچسب‌گذاری می‌شوند، نشان می‌دهد. درواقع نقشۀ‎‎ مفهومی در اصطلاح‎‎شناسی از این نظر که درک مفهوم و شبکۀ مفهومی را ساده‎‎تر می‎‎کند می‌تواند حائز اهمیت باشد. به‎‎نظر می‎‎رسد استفاده از نقشۀ مفهومی می‎‎تواند نقش مؤثری در معادل‎‎گزینی و تعریف‎‎نگاری اصطلاحات داشته باشد. در این نشست قصد داریم ضمن معرفی نقشۀ مفهومی و خاستگاه آن به بررسی کاربرد آن در «کار اصطلاح‎‎شناسی» بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‎‎توان از این ابزار شناختی ـ آموزشی در کار اصطلاح‎‎شناسی و واژه‎‎گزینی به‎‎صورتی مؤثر بهره برد.

سخنران: فرزانه سخایی

زمان برگزاری: چهارشنبه، هشتم دی‌ماه ۱۴۰۰ ـ ساعت: ۱۸ تا ۲۰

علاقه‌مندان برای شرکت در نشست‌های واژه‌گزینی، که با همکاری مرکز نشر دانشگاهی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی و انجمن زبانشناسی ایران برگزار می‌شود، می‌توانند از پیوند زیر استفاده کنند:

https://online.itland.org/b/37g-o0u-vbz-btm

شرکت در نشست برای همه دوستداران ترجمه، ویرایش، زبانشناسی و اصطلاح‌شناسی آزاد و رایگان است.