خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۶۸

شصت و هشتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (فروردین ۱۳۹۹) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: آموزش زبان فارسی بدون آموزش ادبیات بی‏ثمر است (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ مقالۀ ویرگول و برخی مسائل اساسی در كاربرد آن (دکتر سیده ‏زیبا بهروز)؛ استاد انوشه زیست و انوشه مرد (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ معرفی کتاب نگارش «تاریخ ادبیات ایران و قلمرو زبان فارسی» با رویکرد ژانری (دکتر سید مهدی زرقانی)، کتاب وانۀ کوردی؛ آشنایی با دانشگاه‌های ایران و جهان (۴۲): دانشگاه راجشاهی (مینا گلستانی)؛ آشنایی با رسانه‌های مجازی (۸): آموزش درست‌نویسی در فضای مجازی متنوک (فرناز صادقی)؛ نامه‌های رسیده: آموزش غلط تشخیص هسته و وابسته‌ در کتاب‌های فارسی دورۀ اول متوسطه (دکتر محسن احمدوندی)؛ مباحث آموزشی (۱۰): ویروس کرونا زمینه‌ای برای استفاده از فنّاوری‌های نوین (آموزش برخط و تلویزیون‌های هوشمند) در امر آموزش زبان و ادبیات فارسی (گیتی قریب)؛ برگزاری مسابقۀ برابریابی برای کرونا در مدارس تبریز؛ روزشمار رویدادهای ادبی اسفند ۱۳۹۸ (فاطمه نیک‌خواه)؛ معرفی علی کفشگر (امیر) به همراه گزیدۀ اشعار؛ معرفی کتاب درسی: دستور آموزگار برای سال ششم ابتدایی(۱۲۹۸ش) (محدثه طاهری)؛ شعر پایانی خط خون (علی موسوی گرمارودی).

علاقه‌مندان می‌توانند شصت و هشتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.