مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی

 

مدیر گروه

حسن ذوالفقاری (دامغان ـ ۱۳۴۵)

دانشیار دانشگاه تربیت مدرّس

 

 

 

تحصیلات

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی (دبیری): دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) (۱۳۶۸)

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پژوهشی و آموزشی): پژوهشگاه علوم انسانی (۱۳۷۰)

دکتری زبان و ادبیات فارسی: دانشگاه تهران (۱۳۷۵)