هدف‌ها

بر اساس برنامۀ مصوّب شورای علمی، فعالیت‌های علمی و پژوهشی گروه در دو حوزۀ تصحیح متون فارسی و پرورش مصححان تنظیم شده است:

الف) حوزۀ تصحیح متون فارسی: تصحیح متون نظم و نثر، اعمّ از ادبی، تاریخی، دینی، علمی، فرهنگ و لغت که عرضۀ آن‌ها باتوجه‌به این معیارها لازم است:

اهمیت متن در تاریخ ادب فارسی؛

پاسخ‌گویی به نیاز دانشجویان دانشگاه‌ها؛

تأثیر در احیاء و تقویت روابط فرهنگی ما و دیگران؛

ارزش‌ها و فواید زبانی، تاریخی و فرهنگی.

ب) پرورش مصححان: این کار به دو وجه تحقق خواهد یافت:

انتخاب پژوهشگران علاقه‌مند و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای همکاری آنان با اعضای گروه؛

حمایت دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های کشور، با راهنمایی و مساعدت در یافتن نسخه‌های خطی و همفکری برای رسیدن به شیوۀ مناسب برای تصحیح متن.

مدیر گروه

دکتر محمود عابدی

تحصیلات

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان (۱۳۵۳)

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران (۱۳۵۷)

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران (۱۳۶۳)

برخی از آثار

علم و علم‌آموزی در اسلام؛ درویش گنج‌بخش؛ یک حرف صوفیانه؛ گوهرهای پراکنده (سخنان علی علیه‌السلام در نثر فارسی)؛ فدک در تاریخ، سیّد محمدباقر صدر (ترجمه)؛ شیعه و امامت، محمدحسین مظفر (ترجمه)؛ اثبات خدا، سیّد محمدباقر صدر (ترجمه)؛ جستجویی در نهج‌‌البلاغه، محمدمهدی شمس‌الدّین (ترجمه)؛ نهج ‌البلاغه از کیست؟، آل‌یاسین (ترجمه)؛ جنگ و صلح ازنظر امام علی(ع) (ترجمه)؛ مطلوب کل طالب، رشید وطواط (تصحیح)؛ خردنمای جان‌افروز، ابوالفضل مستوفی (تصحیح)؛ نفحات‌الانس، نورالدین عبدالرحمان جامی (تصحیح)؛ کلمات علیّۀ غرا، مکتبی شیرازی (تصحیح)؛ تکملۀ نفحات ‌الانس، عبدالغفور لاری (تصحیح)؛ فرمان مالک اشتر، ترجمۀ حسین علوی آوی (تصحیح)؛ کشف ‌المحجوب، ابوالحسن هجویری (تصحیح)؛ روضة الانوار، خواجوی کرمانی (تصحیح)؛ منطق الطیر، عطار نیشابوری (تصحیح)؛ عهدنامۀ مالک اشتر، ترجمۀ محمدابراهیم بدایع‌نگار تهرانی (تصحیح).

اعضای شورای علمی

اکبر ایرانی، نصراللّٰه پورجوادی، بهاءالدّین خرمشاهی، علی‌اشرف صادقی، محمود عابدی، نادر مطلبی کاشانی، محمدعلی موحد، سلیم نیساری، محمدجعفر یاحقی.

اعضای گروه تصحیح متون

هیئت علمی: شهرت معرفت، تهمینه عطایی

پژوهشگران: معصومه اسدنیا، مسعود جعفری جزی