آثار منتشر شده:

• برگردانی کهن از قرآن کریم، به کوشش على رواقى‌ (۱۳۸۳)؛
• نگاهى به گویش‌نامه‌هاى ایرانى، على‌اشرف صادقى‌ (۱۳۷۹)؛
• فرهنگ زرقان، محمّدجعفر ملک‌زاده‌ (۱۳۸۰)؛
• لهجۀ تهرانى، لازار ساموئیلوویچ پـى. ‌سیکوف، ترجمۀ محسن شجاعـى‌ (۱۳۸۰)؛
• مجموعه مقالات نخستین هم‌اندیشى مسائل واژه‌گزینى و اصطلاح‌شناسـى (۱۳۸۰)؛
• مفتاح ‌الهدایة و مصباح‌ العنایة، محمود ابن عثمان، تصحیح منوچهر مظفّریان‌ (۱۳۸۰)؛
• نامۀ سیرجان، محمود سریزدى‌ (۱۳۸۰)؛
• دانشنامۀ زبان و ادبیات فارسى در شبه‌قارّه، جلـد اول (آبرو تونکى ـ آیینه‌کارى) (۱۳۸۱)؛ جلد دوم (بابا داوود مشکاتی ـ چهترمل)، ۱۳۸۷؛ ج سوم (حاتم بیگ ـ سبک هندی)، ۱۳۹۲؛ جلد چهارم (سپنتا ـ شبه‌قاره)، ۱۳۹۵؛
• دستور خطّ فارسى، فرهنگستان زبان و ادب فارسى‌ ـ چاپ اوّل (۱۳۸۱)، چـاپ سیزدهـم (۱۳۹۴)؛
• مجموعه‌مقالات نخستین هم‌اندیشى گویش‌شناسى ایران، به‌ کوشش حسن رضائى باغ‌بیدى‌ (۱۳۸۱)؛
• مناظر الانشاء، خواجه عمادالدّین محمود گاوان، به تصحیح معصومه معدن‌کن‌ (۱۳۸۱)؛
• فرهنگ گویش دوانى، عبدالنّبى سلامى‌ (۱۳۸۱)؛
• بررسی گویش فینى، بهجت نجیبى فینى‌ (۱۳۸۱)؛
• شیوه‌نامۀ ضبط اعلام، تدوین و تنظیم از ماندانا صدیق بهزادى‌ (۱۳۸۱)؛
• کتاب‌شناسى دستور زبان فارسى، محمّد مهیار (۱۳۸۱)؛
• گل‌هاى شهر سبز (اشعاری به لهجۀ محلّی کازرونی)، محمّدجواد بهروزى‌ (۱۳۸۱)؛
• واژه‌نامۀ گویش بختیارى چهارلنگ، رضا سرلک‌ (۱۳۸۱)؛
• آشنایی با فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به کوشش حسن قریبى (۱۳۸۳)؛
• دلیل مجمع اللغة الفارسیة و آدابها، به کوشش حسن قریبى، ترجمه: عقیل خورشا (۱۳۸۳)؛
• روضة‌ العقول، تصحیح محمّد روشن‌ و ابوالقاسم جلیل‌پور (۱۳۸۳)؛
• الصّیدنه فى ‌الطّب (داروشناسی در پزشکی)، ابوریحان بیرونى، ترجمۀ باقر مظفّرزاده‌ (۱۳۸۳)؛
• فرهنگ جامع ضرب‌المثل‌هاى فارسى، بهمن دهگان‌ (۱۳۸۳)؛
• فرهنگ ریشه‌شناختى زبان فارسى، محمّد حسن‌دوست‌ (۱۳۸۳)؛
• گنجینۀ گویش‌شناسى فارس، عبدالنّبى سلامى‌ ـ دفتر اوّل (۱۳۸۳)، دفتر دوم (۱۳۸۴)، دفتر سوم (۱۳۸۵)، دفتر چهارم (۱۳۸۶)، دفتر پنجم (۱۳۸۸)، دفتر ششم (۱۳۹۰)، ‌دفتر هفتم (۱۳۹۳)؛
• گویش راجى هنجن، ابوالحسن آقاربیع‌ (۱۳۸۳)؛
• مدارج ‌البلاغه در علم بدیع، رضاقلی‌خان هدایت، به تصحیـح سیّد حمید حسنی (۱۳۸۳)؛
• همایون‌نامه (تاریخ منظوم حکیم زجاجى، نیمۀ دوم، ۲ جلـد)، تصحیـح على پیرنیا (۱۳۸۳)؛
• اساسنامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (با آخرین اصلاحات)، به ‌کوشش دبیرخانۀ شورای فرهنگستان (۱۳۸۴)؛
• فرهنگ واژه‌هاى مصوّب فرهنگستان ‌(دفتر اوّل تا پانزدهم)، به کوشش گروه واژه‌گزینى‌ (۱۳۸۳-۱۳۹۷)؛
• بررسی خرده‌گویش‌هاى محلّى منطقۀ قصران (به‌انضمام واژه‌نامۀ قصرانی)، گیتى دیهیم‌ (۱۳۸۴)؛
• بررسی ریشه‌شناختی فعل‌های زبان پهلوى (فارسی میانۀ زردشتی)، یداللّٰه منصوری (۱۳۸۴)؛
• جشن‌نامۀ دکتر محمّد خوانساری، زیر نظر حسن حبیبی (۱۳۸۴)؛
• دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (هفت مجلد)، گروه دانشنامۀ تحقیقات ادبی، زیر نظر اسماعیل سعادت ـ جلد اوّل (آ ب ـ برزویه) (۱۳۸۴)، جلد دوم (برندق خجندی ـ حیرتی تونی) (۱۳۸۶)، جلد سوم (خارزنجی ـ سنایی غزنوی) (۱۳۸۸)، جلد چهارم (سندبادنامه ـ فردوسی) (۱۳۹۱)، جلد پنجم (فردوسی ثانی ـ مسرور طالقانی) (۱۳۹۳)، جلد ششم (مسعود، محمد ـ یونس) (۱۳۹۵)، جلد ذیل (آتشی، منوچهر ـ یونکر، هاینریش) (۱۳۹۷)؛
• شعر امروز ایران، به کوشش موسی اسوار (۱۳۸۴)؛
• فهرست پایان‌نامه‌هاى کارشناسى ارشد و دکترى در زمینۀ دستور زبان فارسى، به کوشش محمّدامین ناصح‌ (۱۳۸۴)؛
• مجموعه مقالات دومین هم‌اندیشی واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی (۱۳۸۴)؛
• ویژگى‌هاى نحوى زبان فارسى در نثر قرن پنجم و ششم هجرى، مهین‌دخت صدیقیان‌ (۱۳۸۴)؛
• واژه‌نامۀ گویش قاین، رضا زمرّدیان‌ (مهر ۱۳۸۵)؛
• تاج ‌القصص، ابونصر احمد ابن محمد بخاری، به تصحیح سیّد علی آل‌داود (۱۳۸۶)؛
• جشن‌نامۀ استاد دکتر محمّدعلى موحّد، زیر نظر حسن حبیبى (۱۳۸۶)؛
• مجموعه مقالات فرهنگ‌نگارى، حسن هاشمی میناباد (۱۳۸۶)؛
• بررسی ریشه‌شناختی افعال در زبان فارسی، به کوشش یداللّٰه منصوری و جمیلۀ حسن‌زاده، زیر نظر بهمن سرکاراتی (۱۳۸۷)؛
• جشن‌نامۀ استاد اسماعیل سعادت، زیر نظر حسن حبیبى (۱۳۸۷)؛
• معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی از ۱۲۵۰ تا ۱۳۰۰ شمسی، گزارش حسین مرتضائیان آبکنار (۱۳۸۷)؛
• نخستین مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان ‌و ادب فارسی ‌و بنیاد ایران‌شناسی، زیر نظر حسن حبیبی، به کوشش حسن قریبی (۱۳۸۷)؛
• شاه‌اسماعیل‌نامه، قاسمی گنابادی، به تصحیح و تحشیۀ جعفرشجاع کیهانی (۱۳۸۷)؛
• جشن‌نامۀ استاد عبدالمحمد آیتی، زیر نظر غلامعلی حداد عادل (۱۳۸۸)؛
• نامۀ خاتون ارگی و صدونوزده پاره‌نوشتار سُغدی، به کوشش زهره زرشناس و لیلا عسگری (۱۳۸۸)؛
• فرهنگ پسوند در زبان فارسی: بررسی دوازده پسوند، علی رواقی (۱۳۸۸)؛
• دیوان عتیقی، جلال‌الدین عتیقی، به کـوشش نصراللّٰه پورجوادی (۱۳۸۸)؛
• دومین مجموعه سخنرانی‌های مشترک فرهنگستان زبان ‌و ادب فارسی ‌و بنیاد ایران‌شناسی، زیر نظر حسن حبیبی، به کوشش حسن قریبی (۱۳۸۸)؛
• سازمان اداری خوارزمشاهیان، تألیف هوشنگ خسروبیگی (۱۳۸۸)؛
• تاریخ‌ادبیات‌نگاری در آلمان (بررسی هفت اثر در تاریخ ادبیات زبان آلمانی)، سعید رضوانی (۱۳۸۹)؛
• قطوف الربیع فی صنوف البدیع، محمدحسین قریب گرکانی (شمس‌العلماء)، به کوشش مرتضی قاسمی (۱۳۸۹)؛
• فرهنگ تطبیقی ـ موضوعی زبان‌ها و گویش‌های ایرانی نو (۲ جلد)، محمد حسن‌دوست (۱۳۸۹)؛
• دیوان جلال طبیب شیرازی همراه با رسالۀ جواهر البحور، به کوشش نصراللّٰه پورجوادی (۱۳۸۹)؛
• هزارواژۀ زیست‌شناسی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۰)؛
• واژه‌گزینی در ایران و جهان، دکتر رضا منصوری (۱۳۹۰)؛
۰ واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (۱)، زیر نظر حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۹۰)؛
• وزن شعر فارسی از دیروز تا امروز، به کوشش امید طبیب‌زاده (۱۳۹۰)؛
• هزارواژۀ پزشکی، به کوشش گروه واژه‌گزینی ـ جلد اول (۱۳۹۰)، جلد دوم (۱۳۹۳)؛
• هزارواژۀ علوم زمین، به کوشش گروه واژه‌گزینی ـ جلد اول (۱۳۹۰)، جلد دوم (۱۳۹۳)؛
• کاخ بلند هزارساله، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۰)؛
• کتاب‌شناسی ادبیات داستانی معاصر فارسی: از مشروطه تا معاصر، زیر نظر فریده رازی (۱۳۹۰)؛
• شش دفتر: مجموعۀ اشعار، سرودۀ محسن پزشکیان، به کوشش عمادالدّین شیخ‌الحکمایی و سیّد علی میرافضلی (۱۳۹۰)؛
• فردوسی و شاهنامه‌سرایی، به سرپرستی اسماعیل سعادت (۱۳۹۰)؛
• رسالۀ اخبار سلسلۀ جلیلۀ وصالیّه، میرزا ابوالقاسم «فرهنگ» شیرازی، به کوشش محسن ذاکرالحسینی (پرند) (۱۳۹۰)؛
• دستور زبان پارتى (پهلوی اشکانی)، تألیف حسن رضائى باغ‌بیدى، چاپ دهم (۱۳۹۰)؛
• جشن‌نامۀ استاد دکتر سلیم نیساری، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۰)؛
• به فرهنگ باشد روان تندرست: مقاله‌ها و نقدهای نامۀ فرهنگستان دربارۀ شاهنامه، به کوشش احمد سمیعی (گیلانی) و ابوالفضل خطیبی (۱۳۹۰)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان اصفهان ۱)، محمدمهدی اسماعیلی؛ نسخه‌پرداز: عبدالنبی سلامی (۱۳۹۰)؛
• هزارواژۀ فیزیک، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۱)؛
۱ واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران (۲)، زیر نظر حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۹۱)؛
• نشستن واژه در قصه (واژگان، اصطلاح‌ها، کنایه‌ها و ترکیب‌های عامیانه در قصه‌های مجید)، حسین نیّر، زیر نظر هوشنگ مرادی کرمانی (۱۳۹۱)؛
• نشست علمی فرهنگستان با مؤلفان کتاب‌های درسی، گردآوری گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی (۱۳۹۱)؛
• مثنوی معنوی (دفتر چهارم و ششم)، به کوشش توفیق ه‍. سبحانی (۱۳۹۱)؛
• فهرست نسخ خطی کتابخانۀ دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی ـ اعظم گره (هند)، به کوشش کریم نجفی برزگر (۱۳۹۱)؛
• سیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ شمسی، حسن میرعابدینی (۱۳۹۱)؛
• هزارواژۀ حمل و نقل، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• هزارواژۀ شیمی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• هزارواژۀ علوم زمین، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• هزارواژۀ علوم نظامی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۲)؛
• کتابشناسی غزنه، ویدا بزرگ‌چمی (۱۳۹۲)؛
• مجموعه مقالات همایش هزارۀ فردوسی، به کوشش محمدجعفر یاحقی (۱۳۹۲)؛
• کتاب‌شناسی غزنه، به کوشش ویدا بزرگ‌چمی (۱۳۹۲)؛
• فهرست پایان‌نامه‌های حوزۀ شاهنامه‌پژوهی (۱۳۲۸-۱۳۹۱)، به کوشش محمّدامین ناصح (۱۳۹۲)؛
• شاهنامه در شبه‌قاره، به کوشش مینا حفیظی، زیر نظر محمدرضا نصیری (۱۳۹۲)؛
• سرگذشت حاجی‌بابا اصفهانی (یازده گفتار نخست)، جیمز موریه، به کوشش سیّد علی آل‌داود (۱۳۹۲)؛
• تاریخ و جغرافیای پنجاب، مولوی سیّد محمد نصرت‌علی‌خان دهلوی، ترجمۀ سیّد حسین شیرازی، به کوشش محمدرضا نصیری (۱۳۹۲)؛
• فرهنگ جامع زبان فارسی، زیر نظر علی‌اشرف صادقی جلد اول: «آ» (۱۳۹۲)، جلد دوم: «ا ـ اخیی» (۱۳۹۵)؛
• تبصره‌ای بر تدوین غزل‌های حافظ، سلیم نیساری (۱۳۹۳)؛
• واژه‌نامۀ گویش اشتهاردی، محمد پارسانسب (۱۳۹۳)؛
• بنیان‌گذاران نقد ادبی جدید در ایران، سعید رضوانی (۱۳۹۳)؛
• ترکیب در زبان فارسی، علاءالدین طباطبایی (۱۳۹۳)؛
• فرهنگ واژه‌ها و عبارت‌های اصطلاحی در ادبیات داستانی و نمایشی (دفتر اوّل)، سعید رفیعی خضری (۱۳۹۳)؛
• معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی ۱۳۰۰-۱۳۱۰، بهناز علی‌پور گسکری (۱۳۹۳)؛
• فرهنگ ریشه‌شناختی زبان فارسی (۵ جلد)، محمد حسن‌دوست (۱۳۹۳)؛
• الگوهای ساخت واژه در زبان فارسی، حسین سامعی ـ ملیحه تفسیری (۱۳۹۳)؛
• فرهنگ املایی زبان فارسی بر اساس دستور خطّ مصوّب، زیر نظر علی‌اشرف صادقی (۱۳۸۵)، چاپ هفتم ـ ویراست جدید (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ هنر (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ علوم انسانی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ علوم مهندسی (۱) و (۲)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۴)؛
• اسفند، کاربرد آن در فرهنگ عامه و اسفندیه‌های آذری، مهری باقری ـ ندیمه کمال (۱۳۹۴)، چاپ دوم (۱۳۹۵)؛
• امثال‌وحکم ترکی آذربایجانی، با ترجمه و تصحیح توفیق هاشم سبحانی (۱۳۹۴)، چاپ دوم (۱۳۹۵)؛
• دیوان طرزی افشار، به تصحیح فاطمه مدرسی و وحید رضائی حمزه‌کندی (۱۳۹۴)، چاپ دوم (۱۳۹۵)؛
• جشن‌نامۀ استاد دکتر فتح‌اللّٰه مجتبائی، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۴)؛
• حدائق السیر، نظام‌الدّین یحیی بن صاعد بن احمد، زیر نظر محمد پارسانسب (۱۳۹۴)؛
• کنز المعانی (منشآت نیمدهی)، عبدالکریم نیمدهی، به تصحیح محمدرضا نصیری و محمدباقر وثوقی (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان اصفهان ۲)، حبیب برجیان، (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان مازندران ۱ و ۲)، جعفر اکبرپور (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (تاتی خلخال)، جهاندوست سبزعلیپور (۱۳۹۴)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان کرمانشاه)، محمدرئوف مرادی با همکاری آکو جلیلیان (۱۳۹۴)؛
• مروری بر تاریخ‌نگاری ادبیات معاصر (دفتر چهارم)، حسن میرعابدینی (۱۳۹۴)؛
• هزارواژۀ ریاضی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ تغذیه و علوم و فنّاوری غذا (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ علوم مهندسی (۳)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (استان اصفهان ۳)، سیّد طیّب رزاقی (۱۳۹۵)؛
• دیوان همام تبریزی، به تصحیح رشید عیوضی (۱۳۹۵)؛
• مکاتیب قطب بن محیی، به تصحیح مریم دانشگر (۱۳۹۵)؛
• یادداشت‌های سیّد محمود فرّخ خراسانی، به اهتمام مجتبی مجرد (۱۳۹۵)؛
• تک‌چهرۀ نویسنده، حسن میرعابدینی، دفتر اول (۱۳۹۵)، دفتر دوم (۱۳۹۶)؛
• ادبیات و تاریخ‌نگاری آن، طه حسین، ترجمۀ موسی اسوار (۱۳۹۵)؛
یادنامۀ دکتر حسن حبیبی، زیر نظر غلامعلی حدّاد عادل (۱۳۹۵)؛
• مهمان دل (مجموعه مقالات نظامی‌شناسی)، به کوشش منصور ثروت (۱۳۹۵)؛
• مجموعه واژه‌های تغذیه، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• مجموعه واژه‌های مهندسی خوردگی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ گردشگری و جهانگردی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• کتاب‌شناسی نقد و بررسی ادبیات داستانی معاصر (دفتر دوم)، فاطمه فرهودی‌پور (۱۳۹۵)؛
• منظومۀ کوراوغلی، سکینه رسمی (۱۳۹۵)؛
• واژه‌نامۀ موضوعی زبان‌های باستانی ایران، به کوشش گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ ریاضی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ تغذیه و علوم و فنّاوری غذا (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• هزارواژۀ علوم مهندسی (۳)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۵)؛
• حدیث قدسی: شعر و زندگی غلامرضا قدسی، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۶)؛
• دفتر کمال: شعر و زندگی احمد کمال‌پور، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۶)؛
• مجموعه واژه‌های مهندسی بسپار شاخۀ علوم و فنّاوری رنگ، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۶)؛
• مجموعه واژه‌های مهندسی بسپار شاخۀ تایر، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۶)؛
• مجموعه واژه‌های آینده‌پژوهی، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۶)؛
• صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشرنشدۀ نیما یوشیج، به کوشش سعید رضوانی و مهدی علیائی‌مقدم (۱۳۹۶)؛
• پس از سکوت تا کوچ، محمدرضا نعمت‌زاده (۱۳۹۶)؛
• واژۀ‌نامه موضوعی زبان‌های باستانی ایران (دفاتر ۱، ۲، ۳)، به کوشش گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، زیر نظر حسن رضائی باغ‌بیدی (۱۳۹۶)؛
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی (هفت گویش از ناحیۀ زاگرس)، سلمان علی‌یاری بابلقانی (۱۳۹۶)؛
• واژه‌نامۀ گویش تون، محمدجعفر یاحقی (۱۳۹۶)؛
• مثنوی معنوی، به تصحیح محمدعلی موحد (۱۳۹۶)؛
• نثر گفتاری تاجیکان بخارا، روشن رحمانی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ زبان‌شناسی (۲)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ علوم انسانی (۲)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ زیست‌شناسی (۱)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ پزشکی (۳)، به کوشش گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی (جلد اول)، سعید رفیعی خضری (۱۳۹۷)؛
• سُهای سهی: شعر و زندگی ذبیح‌اللّٰه صاحبکار، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۷)؛
• بحرالمعانی، تصحیح محمدسرور مولایی (۱۳۹۷)؛
• گویش ملایر، صادق امین مدنی (۱۳۹۷)؛
• معرفی و بررسی آثار داستانی و نمایشی (۱۳۱۰-۱۳۲۰)، بهناز علی‌پور گسکری (۱۳۹۷)؛
• نوای کاروان (دفتر دوم اشعار نیما)، تصحیح سعید رضوانی (۱۳۹۷)؛
• هزارواژۀ روان‌شناسی (۱)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۷)؛
• شعر فارسی در بخارا در قرن چهارم هجری، آبتین گلکار (۱۳۹۷)؛
• دستور خطّ فارسى (مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسى)، چاپ چهاردهم (۱۳۹۷)؛
• غرةالالفاظ و نزهت‌الالحاظ، محسن ذاکرالحسینی (پرند) (۱۳۹۸)؛
• دانشنامۀ زبان و ادب فارسی (۱۲ جلد)، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)؛
• هزارواژۀ قطعات و اجزای خودرو، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)؛
• هزارواژۀ علوم زمین (۳)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)؛
• هزارواژۀ باستان‌شناسی (۱)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)؛
• سیرالملوک (سیاست‌نامه)، محمود عابدی (۱۳۹۸)؛
• نقش ترجمۀ ادبی در ادبیات تطبیقی، ایلمیرا دادور (۱۳۹۸)؛
• دستورنویسی در شبه‌قاره، ثریا پناهی (۱۳۹۸)؛
• هزار واژۀ علوم گیاهی (۱)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)
• هزار واژۀ حمل و نقل (۳)، گروه واژه‌گزینی (۱۳۹۸)
• نقش ترجمۀ ادبی در ادبیات تطبیقی، المیرا دادور (۱۳۹۸)
• سیر تحول ادبیات ژورنالیستی در زبان فارسی (دفتر اوّل)، احمد سمیعی (۱۳۹۸)
• مقاله‌نامه توصیفی ادبیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، موسی دامنکش (۱۳۹۸)
• انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• پنج شاعر بزرگ ایران، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• ایران‌شناسی ایران شناسان، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• سروده‌های رودکی، علی رواقی (۱۳۹۸)
• دیباچه‌ای بر بیاض یا سفینۀ صائب، محسن ذاکرالحسینی (۱۳۹۸)
• گنجینۀ گویش‌های ایران استان گیلان (جلد اوّل)، عفت امانی (۱۳۹۸)
• فردوسی و شاهنامه سرایی (جلد اوّل)، اسماعیل سعادت (۱۳۹۹)
• فردوسی و شاهنامه سرایی (جلد دوم)، اسماعیل سعادت (۱۳۹۹)
• ادبیات معاصر (جلد اوّل)، فرزانه رشیدی (۱۳۹۹)
• ادبیات معاصر (جلد دوم)، فرزانه رشیدی (۱۳۹۹)
• بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی (جلد اوّل)، آمنه بیدگلی (۱۳۹۹)
• بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی (جلد دوم)، آمنه بیدگلی (۱۳۹۹)
• فارسی باستان (کتیبه‌ها، واژه‌نامه‌ها)، محمد حسن‌دوست (۱۳۹۸)
• گویش اسکنانی، علی مصریان (۱۳۹۸)
• گنجینۀ گویش‌های ایرانی استان خراسان (جلد اوّل)، محسن صادقی (۱۳۹۸)
• کتاب‌هایی که با هم خوانده‌ایم، مهری باقری ـ رحمان مشتاق‌مهر (۱۳۹۸)
• گنجینۀ گویش‌شناسی فارس (دفتر هشتم)، عبدالنبی سلامی (۱۳۹۸)
• سروده‌های رودکی، علی رواقی (۱۳۹۹)
• فردوسی و شاهنامه‌سرایی، چاپ اول، جلال خالقی مطلق و دیگران (۱۳۹۹)
• پنج شاعر بزرگ ایران، به کوشش مژگان گله‌داری (۱۳۹۹)
• بلاغت و عروض و قافیه در ادب فارسی، به کوشش آمنه بیدگلی (۱۳۹۹)
• ادبیات معاصر ایران دو جلدی به‌کوشش فرزانه رشیدی (۱۳۹۹)
• گویش مازندران (۲)، جعفر اکبرپور (۱۳۹۹)
• انواع ادبیات و سبک‌های ادبی فارسی، به‌کوشش سمیه ربیعی (۱۳۹۹)
• ایران‌شناسی و ایران‌شناسان، به‌کوشش سمیه پهلوان (۱۳۹۹)

کتاب‌های در دست چاپ

• خواجه عبدالله انصاری، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• ابوریحان بیرونی، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• خواجه نصیرالدین طوسی، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• عبید زاکانی، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• محمد غزالی، اسماعیل سعادت (۱۳۹۸)
• فرهنگ‌ها و لغت‌ها، علی‌اشرف صادقی (۱۳۹۸)