اخبار

۱۰ خرداد ۱۴۰۲

فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید متولّی اصلی سیاست‌گذاری زبانی باشد

[…]
۱۰ خرداد ۱۴۰۲

چهارصد و هفتاد و هشتمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی

[…]
۷ خرداد ۱۴۰۲

به میزبانی پژوهشکدۀ میراث فرهنگی و گردشگری دومین نشست هم‌اندیشی گروه‌های گویش‌پژوهی برگزار شد

[…]
۷ خرداد ۱۴۰۲

کتاب آموزش‌‌وپرورش آینده رونمایی شد

[…]

یادداشت

۸ خرداد ۱۴۰۲

خیّام در آسیای صغیر

[…]
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

فارسی بین، تا ببینی نقش‌های رنگ رنگ

[…]
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲

فارسی، خانۀ مشترک ما

[…]
۷ اردیبهشت ۱۴۰۲

انسانی فروتن و روانشناسی برجسته از میان ما رفت

[…]

یادمان

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سالگرد درگذشت نادر ابراهیمی (‍۱۳۱۵-۱۳۸۷)

۶ خرداد ۱۴۰۲

سالگرد درگذشت میرزا محمّد بن عبدالوهاب قزوینی (۱۲۵۶-۱۳۲۸)

۶ خرداد ۱۴۰۲

سالگرد درگذشت عبدالجواد ادیب نیشابوری (۱۲۴۳-۱۳۰۵ش)

۵ خرداد ۱۴۰۲

زادروز کریم امامی (۱۳۰۹-۱۳۸۴)

ویدئو

۲۱ فروردین ۱۴۰۲

نوروز در افغانستان

۲۱ فروردین ۱۴۰۲

هفت‌سین

۲۸ اسفند ۱۴۰۱

نوروز و جشن‌های نوروزی

[…]
۱۶ اسفند ۱۴۰۱

بوم‌گویه (۳)

رویدادها

۲ خرداد ۱۴۰۲

کتاب آموزش‌‌وپرورش آینده رونمایی می‌شود

[…]
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

دومین نشست هم‌اندیشی گروه‌های گویش‌پژوهی برگزار می‌شود

[…]
۳۱ فروردین ۱۴۰۲

برنامۀ نهایی سخنرانی‌های همایش «زبان و مغز»

[…]
۲۶ فروردین ۱۴۰۲

بازشناسی نقش شاهنامۀ فردوسی در هویّت ملّی