اخبار

۲۳ تیر ۱۴۰۰

نام دکتر ژاله آموزگار بر یکی از معابر تهران

[…]
۲۲ تیر ۱۴۰۰

امضای تفاهم‌نامۀ همکاری با مرکز تحقیقات رایانه‌ای علوم اسلامی (نور)

[…]
۸ تیر ۱۴۰۰

نام استاد هوشنگ مرادی کرمانی بر معابر تهران

[…]
۵ تیر ۱۴۰۰

رونمایی سردیس و پلاک‌کوبی خیابان دکتر بدرالزمان قریب در منطقۀ ۹

[…]