۷ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری جشنوارۀ «مهارت خواندن» در بیناد پژوهشی شهریار

[…]
۶ اسفند ۱۳۹۷

گزارش تصویری تشییع پیکر استاد دکتر یدالله ثمره

[…]
۵ اسفند ۱۳۹۷

مراسم ترحیم شادروان دکتر یدالله ثمره

[…]
۵ اسفند ۱۳۹۷

گزارش پنجمین روز کارگاه حوزه‌های نوین مطالعاتی در ادبیات تطبیقی

[…]

یادداشت ماه