مصطفی مقرّبی

 

 

 

 

مصطفی مقرّبی (تهران، ۱۳۷۷ـ۱۲۹۳)

مدرک دانشگاهی: دکتری زبان و ادبیات فارسی‌ (دانشگاه تهران)

تاریخ عضویت پیوسته: ۱۳۷۴/۴/۱۲

برخی ‌از آثار: تاریخ جهان برای خردسالان، ویلیام هیلیر (ترجمه)؛ سقوط قسطنطنیه، برناردین کیلتی (ترجمه)؛ ترکیب در زبان فارسی؛ هجده گفتار؛ فرهنگ‌نامۀ فارسی، ویژۀ زبان و ادب پارسی (جلد ۱۸، با همکاری احمد آرام، رضا اقصی، محمود بهزاد و نجف دریابندری‌)؛ دیوان حافظ (تصحیح، با همکاری ابوالقاسم انجوی شیرازی)؛ عقاید تربیتی فردوسی به موجب شاهنامه؛ فرهنگ اصطلاحات جغرافیا (با همکاری غلامحسین مصاحب، احمد آرام، وصفی اصفیا و حسین گل‌گلاب)؛ مقایسۀ عقاید فلسفی رواقی با آراء فلسفۀ اپیکوری.