انتشار نسخۀ الکترونیک ویراست جدید «دستور خطّ فارسی»

نسخۀ الکترونیک ویراست جدید «دستور خطّ فارسی» روی وبگاه فرهنگستان و ادب فارسی بارگذاری شد.

به گزارش روابط ‌عمومی فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ با گذشت دو دهه از انتشار نخستین نسخۀ «دستور خطّ فارسی»؛ فرهنگستان زبان و ادب فارسی به‌تازگی ویراست جدید این اثر را هم‌زمان با سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منتشر کرد و برای سهولت دسترسی به ویراست جدید «دستور خطّ فارسی» نسخۀ الکترونیک آن نیز بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بارگذاری شد تا پژوهشگران و علاقه‌مندان به زبان فارسی بتوانند از آن استفاده کنند.

در تدوین دستور خطّ فارسی حفظ چهرۀ خطّ فارسی، حفظ استقلال خط، تطابق مکتوب و ملفوظ، فراگیر بودن قاعده، سهولت نوشتن و خواندن، سهولت آموزش قواعد و فاصله‌گذاری در خطّ فارسی مورد توجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است.

ویراست جدید دستور خطّ فارسی در ۸۸ صفحه و با شمارگان ۳هزار نسخه در ادارۀ نشر فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده است.

برای دسترسی به نسخۀ الکترونیک این کتاب به پیوند زیر مراجعه کنید.

بارگیری