زادروز حسین معصومی همدانی (۱۳۲۷)

مدرّس ادبیات فارسی، تاریخ ریاضیّات، تاریخ علم و فلسفۀ علم در مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

دکتر حسین معصومی همدانی زادۀ ششم آذرماه ۱۳۲۷، همدان است. وی مدرّس ادبیات فارسی، تاریخ ریاضیات، تاریخ علم و فلسفۀ علم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و دانشگاه صنعتی شریف و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

دکتر معصومی همدانی همچنین مدّتی مدیریت گروه زبان و رایانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی را برعهده داشت.

وی درجۀ کارشناسی مهندسی برق را در سال ۱۳۵۱ از دانشگاه صنعتی آریامهر (دانشگاه صنعتی شریف) دریافت کرد و در سال ۱۳۸۵ در رشتۀ تاریخ علم از دانشگاه پاریس فارغ‌التحصیل شد.

سوابق علمی ـ اجرايی:

 • عضو پيوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی: از ۱۳۷۶ تاکنون؛
 • عضو شورای عالی علمی دايرةالمعارف بزرگ اسلامی از ۱۳۸۰ش تاکنون (۱۳۹۳)؛
 • عضو هيئت‌‌علمی دانشگاه صنعتی شريف؛
 • عضو شورای عالی ويرايش صداوسيما؛
 • عضو مركز تحقيق در تاريخ و فلسفۀ عربی ـ اسلامی قرون وسطا‌.

کتاب‌ها

 • جزء و کل ، نوشتۀ ورنر کارل هایزنبرگ، تهران، مرکز نشر دانشگاهی (ترجمه)؛
 • مردمشناسی و هنر،گفت‌وشنود با کلود لوی استروس، تهران، نشر گفتار (ترجمه)؛
 • فلسفۀ علوم طبیعی، نوشتۀ کارل همپل، مرکز نشر دانشگاهی (ترجمه)؛
 • شأن علم، ( متن ده سخنرانی)، نوشتۀ کارل فریدریش فون وایتزکر (ترجمه)؛
 • خاکستر ناتمام، گزيده‌شعرها اثر رنه اميل شار، تهران، هرمس؛
 • ایرانی‌ها چه رؤیائی در سر دارند؟، ميشل فوکو، تهران، هرمس (ترجمه)؛
 • ترمودینامیک تعادل (ترجمه)؛
 • نسبیت: خاص، عام، کیهان‌شناختی (ترجمه)؛
 • تاریخ علم در چهار قرن اخیر در ایران (در مجموعه Aspects of Islamic Civilization از انتشارات یونسکو)؛
 • نظریۀ کوانتومی، نوشتۀ جان پاکینگ هُرن (ترجمه)؛
 • زندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی پروفسور رشدی راشد، انتشارات دانشگاه صنعتی شريف، دانشکدۀ رياضی؛
 • زندگی‌نامۀ علمی دانشمندان اسلامی (ویراستار و سرپرست)؛

از دکتر معصومی تاکنون بیش از چهل مقاله در مجلّات معتبر علمی منتشر شده است. همچنین بیش از بیست مقاله از ایشان در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی و دانشنامۀ جهان اسلامی به‌چاپ رسیده است. دکتر معصومی هفت مقاله نیز به زبان‌های انگلیسی و فرانسه در مجلّات خارجی منتشر کرده‌اند و در بیش از بیست‌وپنج همایش ملّی و بین‌المللی سخنرانی‌هایی به زبان‌های فارسی، انگلیسی و فرانسه ایراد کرده‌اند. تدریس در مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران، دانشگاه صنعتی شریف، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی و پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران و نظارت‌ بر بیش از بیست‌ویک پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد و دکتری از دیگر خدمات علمی و فرهنگی دکتر معصومی است.