برپایی چهارصدوهفتادوهفتمین نشست شورای فرهنگستان

روز دوشنبه، بیست‌و‌سوم آبان‌ماه ۱۴۰۱، چهارصدوهفتادوهفتمین نشست شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با حضور اعضای پیوسته و به‌ ریاست دکتر غلامعلی حدادعادل در تالار دکتر شهیدی برگزار شد.

به‌گزارش روابط‌عمومی فرهنگستان، در آغاز این نشست که باهدف انتخاب اعضای پیوسته و وابستۀ جدید فرهنگستان زبان وادب فارسی برپا شد، دکتر حداد‌عادل‌، رئیس فرهنگستان، گزارشی از برگزاری جلسه‌های هیئت رئیسه،  دیدار و جلسه‌های کاری با مدیران و پژوهشگران گروه‌های علمی، فعالیت پژوهشکدۀ فرهنگستان  و سایر فعالیت‌های علمی و جاری فرهنگستان بیان کرد.

در ادامۀ این نشست، دکتر سید مجتبی حسینی، دبیرفرهنگستان، با بیان ضرورت بازآرایی فضای کالبدی و بازنگری در برخی از فرایندهای جاری، گفت: مرحلۀ نخست طرح مطالعات راهبردی بهبود فرایندها و برنامۀ جامع فنَاوری اطلاعات در فرهنگستان زبان وادب فارسی به سرانجام رسیده است و به‌زودی با فراهم‌شدن زمینۀ اجرا این طرح کارِ اجرایی آن آغاز خواهد شد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تبریک سی‌ودومین سالگرد تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و شادباش برگزیده‌شدن دکتر محمد دبیرمقدم، عضو پیوستۀ و معاون علمی ـ پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به جهت برگزیده شدن در سیزدهمین جشنوارۀ بین‌المللی فارابی، یاد و خاطرۀ شادروانان دکتر سیّدمحمد اکرم، استاد دانشگاه پنجاب و عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر حسن ذوالفقاری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و مدیر سابق گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان و امیرهوشنگ ابتهاج ،شاعر معاصر را گرامی داشت.

دکتر حداد عادل پس از بحث و گفت‌وگوی اعضای شورا دربارۀ وضعیت زبان فارسی در افغانستان، گفت: ضرورت دارد فرهنگستان با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول در خصوص پاسداری از زبان فارسی در این کشور برنامه‌ریزی کند و از همۀ ظرفیت‌های علمی و فرهنگی موجود برای تقویت زبان فارسی بهره گیرد.

گفتی‌است در پایان این نشست با حضور اعضای فرهنگستان و جمعی از همکاران و پژوهشگران، از کتاب‌های اهدایی شادروان دکتر بدرالزمان قریب، عضو پیوستة فقید فرهنگستان، به کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد فرهنگستان زبان و ادب فارسی رونمایی شد.