پسوندها و پسوندواره‌های فارسی امروز؛ با نگاهی به زبان علم

سید حمید حسنی

«وند»، از نگاه واژه‌شناختی و ساختواژی، از عناصر مهم واژگانی در زبان فارسی است.

در «فارسی نو»، یعنی فارسی پس از اسلام تا امروز، پیشوندها و پسوندها را زیرمجموعه‌ای از «تکواژهای وابسته» می‌شناسیم. این دو گونه از وندها، عموماً، در ساختِ واژه‌های مشتق از واژه‌های بسیطِ ازپیش‌موجود و واژه‌های بسیطِ نوساخته، چه در زبان عمومیِ معمول و چه در واژه‌سازیِ علمی، فعال بوده‌اند.

در این سخنرانی به پسوندهای فارسی نو پرداخته می‌شود. فرایند استخراج این پسوندها پیکره‌‌بنیاد است. «پیکرۀ فارسی امروز»  (۱۴۰۰-۱۳۵۱) مشتمل است بر پانزده‌هزار سندِ متنیِ کوچک و بزرگ. حجم کلیِ پیکره بیش از ۹۰میلیون صورت‌واژه است.

علاقه‌مندان برای حضور در وب‌نشست «پیدایش و تطور وندهای علمی فارسی در سدۀ اخیر» می‌توانند ساعت ۱۹:۳۰ چهارشنبه، ۱۹ مردادماه ۱۴۰۱، به پیوند زیر مراجعه کنند:

https://webinar.itland.org/b/7xp-pgl-m5h-hbd