دسترسی آزاد به کتاب نشست علمی فرهنگستان با مؤلفان کتاب‌های درسی

کتاب ویژه‌نامۀ نشست علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با مؤلفان و کارشناسان کتاب‌های درسی آموزش‌وپرورش با هدف دسترسی آزاد علاقه‌مندان حوزۀ آموزش زبان فارسی به متن کامل مقالات با رعایت حق معنوی ناشر و مؤلف در اختیار عموم قرار می‌گیرد.

دوازدهم تیرماه ۱۳۹۱، فرهنگستان زبان و ادب فارسی نشست علمی با مؤلفان و کارشناسان کتاب‌های درسی برگزار کرد. متن کامل سخنرانی‌ها و گزارش‌های ارائه‌شده در نشست طبق فهرست زیر در کتاب چاپ شده است:

فرهنگستان و کتاب‌های درسی (غلامعلی حداد عادل)؛

آموزش‌وپرورش و فرهنگستان (محی‌الدین بهرام محمدیان)؛

نقش اساسی معلم: تلقین معلومات یا ترغیب به تفکر و پرورش ذوق (احمد سمیعی گیلانی)؛

آموزش علمی و آموزش ادبی (حسین معصومی همدانی)؛

نقد واژگانی کتاب‌های درسی (شهین نعمت‌زاده)؛

رسم‌الخط یکسان در کتاب‌های درسی (زهرا زندی مقدم)؛

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بررسی واژه‌های کتاب‌های درسی (نسرین پرویزی)؛

متن کامل کتاب؛