ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی ـ شمارۀ ۱۳ ـ اسفند ۱۴۰۰

سیزدهمین شماره از دورۀ جدید مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد.

در بخش مقالات این شماره عناوین ذیل دیده می‌شود: «گِل یا آهو؟ (پیشنهادی دربارۀ تصحیح واژه‌ای در کتاب نهم دینکرد)»، چنگیز مولایی؛ «کارکرد وجهی فعل ماضی در فارسی میانه»، احسان چنگیزی؛ «َتکوک (ریتون) در شاهنامه؟»، ابوالفضل خطیبی، کاوس ندایی؛ «پسوندهای فریب‌کار زبان فارسی (ناگفته‌هایی دربارۀ ساخت‌واژه)»، یدالله منصوری؛ «ملاحظاتی پیرامون قرآن قدس: بررسی تطبیقی ویژگی‌های زبانی ترجمۀ قرآن قدس با فارسی ‌میانه»، نیما آصفی؛ «تحول فاءِ اعجمی یا صامت دولبی سایشی واک‌دار β از زبان طبری کهن تا زبان مازندرانی»، محمدعلی میرزایی، حمیده ابراهیمی.

در بخش «پژوهش‌های لغوی» مقالۀ «هندسّون»، عفت امانی به چشم می‌خورد.

در بخش «داده‌های گویشی» پنج مقاله دیده می‌شود: «واژه‌ها و اصطلاحات دام‌پروری در گویش دهستان چهارگنبدِ کرمان»، علی جهانشاهی افشار، منوچهر فروزنده‌فرد؛ «واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شتر و شترداری در گویش رودبارِ کرمان»، معصومه سمیعی‌زاده، حسن درویشی دیوان‌مراد؛ «واژه‌ها و اصطلاحات دامداری در گویش سیاخ دارنگون فارس»، عظیم جبّاره ناصرو، بهرام شعبانی؛ «واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به شکار و شکارگری در گویش بلوچی مَکرانی»، عبدالغفور جهاندیده؛ «واژه‌ها و اصطلاحاتی از گویش قزوینی»، فریبا خواجه‌وند، مهدی ماحوزی.

«نقد و بررسی» و «تازه‌های نشر» و «اخبار» دیگر بخش‌های این شماره از ویژه‌نامۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی هستند.

علاقه‌مندان برای دسترسی به محتوای این شماره از مجلۀ زبان‌ها و گویش‌های ایرانی می‌توانند آن را از پیوند زیر بارگیری کنند:

http://nf.apll.ir/issue_19800_20065.html