ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۷ ـ اسفند ۱۳۹۹

۱. پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسلامی (۵)

صفحۀ ۳ ـ ۲۲     علی‌اشرف صادقی      مشاهدۀ مقاله


۲. بررسی مزایا و معایب استفاده از منابع اینترنتی به‌عنوان بخشی از پیکرۀ فرهنگ‌نویسی

صفحۀ ۲۳ ـ ۳۴     سارا شریف‌پور         مشاهدۀ مقاله


۳. معرفی معیار لغات قویم؛ فرهنگ واژگان شاهنامه

صفحۀ ۳۴ ـ ۴۲      مرتضی چرمگی عمرانی     مشاهدۀ مقاله


۴. گوریدن، سپس ـ باسپس، الدنگ، زردمبو ـ زردنبو، آبتین ـ اثفیان

صفحۀ ۴۲ ـ ۵۶       علی‌اشرف صادقی       مشاهدۀ مقاله


۵. پرستار (بحث لغوی و دستوری)

صفحۀ ۵۷ ـ ۷۱     سید احمدرضا قائم‌‌مقامی      مشاهدۀ مقاله


۶. دربارۀ واژۀ طاس/ تاس

صفحۀ ۷۳ ـ ۹۹     فرهاد قربان‌زاده      مشاهدۀ مقاله


۷. چند واژه در واج‌شناسی شاهنامه

صفحۀ ۱۰۱ ـ  ۱۲۷     وحید عیدگاه طرقبه‌ای    مشاهدۀ مقاله


۸. چند واژه و اصطلاح نظامی در دورۀ قاجار

صفحۀ ۱۰۱ ـ ۱۱۸    عبدالرسول فروتن     مشاهدۀ مقاله


۹. ویژگی‌های لغوی تفسیر شریف لاهیجی

صفحۀ ۱۲۹ ـ ۱۵۸     زهرا اکبرپور بقایی      مشاهدۀ مقاله


۱۰. نقد و بررسی فرهنگ فارسی‌آموز دهخدا

صفحۀ ۱۵۹ ـ ۱۷۳    معصومه امینیان       مشاهدۀ مقاله


۱۱. نقد و بررسی فرهنگ نظام

صفحۀ ۱۷۵ ـ ۱۹۲    سیده نرگس رضایی     مشاهدۀ مقاله


فرهنگ‌نویسی، ج ۱۷، اسفند ۱۳۹۹ (بارگیری به‌صورت یکجا)