جشنوارۀ کتاب در فرهنگستان زبان و ادب فارسی

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به‌مناسبت هفتۀ کتاب، کلیۀ آثار منتشرشدۀ خود را با ۴۰ درصد تخفیف و آثار دیگر ناشران را با ۲۰ درصد، از تاریخ ۲۵ آبان‌ماه تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰، عرضه می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای حضور در این جشنواره به کتاب‌فروشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی مراجعه کنند.

نشانی:‌ تهران، بزرگراه حقانی، بعد از ایستگاه مترو، ورودی کتابخانۀ ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واحد انتشارات.
تلفن: ۸۸۶۴۲۴۹۷