قدردانی فرهنگستان از پویش برنامۀ کافه‌هنر

اخیراً برنامۀ کافه‌هنر در شبکۀ رادیویی ایران با راه‌اندازی پویشی تلاش کرد توجه مخاطبان خود را به نام‌ها و واژه‌های ایرانی جلب کند.
در این پویش از شنوندگان این شبکۀ رادیویی در سراسر کشور خواسته شد تا واژه‌های زیبا و معنادار گویش خود را برای استفادۀ صاحبان کالاها و ویژند‌ها (برندها) اعلام کنند تا بیش از این شاهد کاربرد واژه‌های ناموزون بیگانه بر روی کالاهای ایرانی نباشیم. بخشی از این واژه‌های پیشنهادی در اختیار فرهنگستان قرار گرفته‌ و در گروه‌های پژوهشی «زبان‌ها و گویش‌های ایرانی» و «واژه‌گزینی» فرهنگستان در دست بررسی است.