خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبيات فارسی شمارۀ ـ ۸۶

سخن نخست: زبان‌شناسی شناختی و آموزش زبان فارسی (دکتر محمد دبیرمقدم)؛ بر وی/ بر ری (تصحیف واژه‌ای از قصیدۀ دماوندیۀ دوم مَلک‌الشعرا بهار در کتاب فارسی ۳ دورۀ دوم متوسطه) (دکتر هادی اکبرزاده و محمد تازیکه)؛ حضور اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی در دورۀ تابستانۀ سی‌وچهارمین المپیاد ادبی ایران (دکتر فریبا نامداری و محمدحسین ملک‌صبا)؛ تغییر عنوان درس قرائت فارسی و انشا در کارنامۀ تحصیلی؛ پیام تسلیت فرهنگستان به مناسبت درگذشت دکتر آذرتاش آذرنوش؛ پرسش‌نامۀ آسیب‌شناسی وضعیت کنونی آموزش‌وپرورش؛ منابع‌ آموزشی: آیا کتاب‌های درسی در مهارت خواندن اهمیت دارند؟ پژوهشی در آموزش مقطع ابتدایی در مدارس فلاندر (محدثه طاهری)؛ روزشمار رویدادهای ادبی مهر ۱۴۰۰ (آذین شهریاری‌فرد)؛ سخن پایانی: یک شعر اداری (عمران صلاحی).

علاقه‌مندان می‌توانند هشتاد و ششمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.