راه‌اندازی سامانۀ مجلۀ نامۀ فرهنگستان

سامانۀ دریافت و انتشار مقالات فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی نامۀ فرهنگستان راه‌اندازی شد و آمادۀ دریافت مقالات استادان و پژوهشگران و اعضای هیئت علمی است.  فصلنامۀ علمی ــ پژوهشی نامۀ فرهنگستان، به صاحب امتیازی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در حوزه‌های موضوعی ذیل منتشر می‌شود: تحقیقات زبانی و ادبی، زبان و فرهنگ ایران باستان، متون بلاغی، تحلیل متون، گویش‌های ایرانی، فرهنگ مردم، مطالعات و مباحث واژه‌گزینی و اصطلاح‌شناسی، دستور زبان، و دیگر مباحث ادبی و زبانی. به علت گستردگی حوزه‌های تخصصی مقالات این مجله، ویژه‌نامه‌های این مجله نیز به‌صورت جداگانه و در حوزه‌های تخصصی دستور، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، ادبیات تطبیقی، مطالعات واژه‌گزینی، مطالعات آسیای صغیر، شبه‌قاره، فرهنگ‌نویسی، و ادبیات انقلاب اسلامی منتشر می‌شود. سامانه‌های مربوط به این ویژه‌نامه‌ها نیز به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق سامانۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان به نشانی nf.apll.ir مقالات خود را به دفتر مجله ارسال کنند.