ویژه‌نامۀ مطالعات آسیای صغیر ـ شمارۀ ۹

 نهمین شمارۀ مجلۀ مطالعات آسیای صغیر، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، به دبیری دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابستۀ فرهنگستان و مدیر گروه مطالعات آسیای صغیر، منتشر شد. در بخش مقالات نهمین شمارۀ این ویژه‌نامه عناوین ذیل دیده می‌شود: «تقریرات درس مثنوی (۵)»، محمدعلی موحد؛ «نگاره‌های شجاعت‌نامه به مثابۀ تاریخ مصور جنگ‌های ایران و عثمانی در قفقاز (۹۸۶-۹۹۳ق»،‌ نصرالله صالحی؛ «شهرانگیز در آسیای صغیر و شهرانگیز استانبول از صافی تنها شهرانگیز شناخته‌شدۀ فارسی در آن قلمرو»، مهدی رحیم‌پور، رقیه بایرام‌حقیقی؛ «بازتاب مهاجرت شعرا، عرفا و علمای خراسانی و ماوراءالنهری به آناتولی با تکیه بر امیر بخاری (در میان قرون هفتم و دهم هجری)»، روح‌الله هادی، سوال گونبال بوزکورت؛ «جستاری در «مولود» و بررسی جایگاه آن در ادبیات در آسیای صغیر»، میتات چکیجی؛ «بررسی نقش قلعه و حصار در جنگ‌های دولت صفوی با دولت عثمانی (۹۴۰-۱۰۴۷ق»، سید صاحب برزین، ساسان طهماسبی؛ «حلیۀ شریفه، تجلی سیمای پیامبر اکرم در هنر خوشنویسی عثمانی»، مهدی قربانی؛ «تحلیلی بر ویژگی‌ّهای مفهومی و بصری نشان‌های دیوانی دو دولت صفوی و عثمانی»، فرزانه فرخ‌خو، نفیسه زمانی.

در بخش معرفی و بررسی مقالۀ «تصوف: اصول تصوف ابوسعد عبدالملک ابی‌عثمان خرگوشی با نگاه به تهذیب‌الاسرار؛  Burhan-ı Katı; Ölümsüz Klasikler: Kâbusnâme»، نوشتۀ سیده زیبا بهروز، فهیمه سیفی به چشم می‌خورد.

علاقه‌مندان می‌توانند نهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ مطالعات آسیای صغیر فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: