دومین دیدار دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی با سفیر جمهوری ازبکستان در ایران

یکشنبه، بیست و نهم فروردین‌ماه ۱۴۰۰،‌ دکتر محمدرضا نصیری، عضو وابسته و دبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، به‌همراهی دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل شبکۀ دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام، با سفیر ازبکستان، بهادر عبدالله‌یوف، در محل سفارت آن کشور دیدار کردند.

در این دیدار دکتر نصیری، ضمن اهدای دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به‌سرپرستی زنده‌یاد استاد اسماعیل سعادت، به‌همراه یک نسخۀ خطی بابرنامه به سفیر ازبکستان، دربارۀ اهمیت نسخه‌های خطی فارسی، به‌عنوان میراث مشترک علمی و فرهنگی بین کشورها، سخن گفت.

سفیر ازبکستان، ضمن تشکر فراوان از اهدای دانشنامۀ زبان و ادب فارسی و نسخۀ ارزشمند بابرنامه، اظهار کرد که ارتباط ویژه با فرهنگستان زبان و ادب فارسی نقش مؤثری در تحکیم و توسعۀ روابط فرهنگی دو کشور ایفا خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: در ازبکستان مراکز مهمی در  حوزۀ بابرشناسی وجود دارد که شخصیت‌های علمی آن مراکز دربارۀ آثار خطی بابر تحقیق می‌کنند. برای معرفی این شخصیت بزرگ تاریخی بنیاد بابر در اندجان تأسیس شده است.

در ادامه دکتر نصیری مرکز بین‌المللی میکروفیلم نور در دهلی‌نو را، با مدیریت دکتر مهدی خواجه‌پیری، که عهده‌دار حفظ میراث فارسی است معرفی کرد. وی همچنین از شاهنامۀ خواجه‌پیری سخن گفت و اظهار کرد که دربارۀ این شاهنامه که در مرکز میکروفیلم نور نگهداری می‌شود، در شمارۀ دهم سال ۱۳۹۸ نشریۀ شبه‌قاره به‌تفصیل مطالبی بیان شده است.

پس از آن دکتر نجفی نیز دربارۀ شجرۀ حکمای تاشکند و مهاجرت آن‌ها از ازبکستان سخن گفت و تأکید کرد که این اثر از نظر تاریخی و شناخت مفاخر ازبکستان اهمیت ویژه‌ای دارد.