هفت شب بر خوانِ سعدی

 مرکز سعدی‌شناسی، از روز چهارشنبه، اول اردیبشهت‌ماه ۱۴۰۰، هم‌زمان با روز بزرگداشت روز سعدی، مراسمی را با حضور استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی، به مدت هفت روز و به‌صورت مجازی برگزار خواهد کرد.

برنامه‌های یادروز سعدی هر شب از ساعت ۱۸ از اینستاگرام مرکز سعدی‌شناسی به نشانی sadishenasi@ و فضاهای مجازی دیگر نهادهای فرهنگی و انجمن‌های ادبی پخش خواهد شد. همچنین صداوسیمای مرکز فارس و کشور نیز برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه پخش خواهند کرد.

در این مراسم شماری از استادان و اعضای پیوسته و وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی نیز سخنرانی خواهند کرد. از جملۀ این استادان‌اند: استاد بهاءالدین خرمشاهی درموضوع «سعدی سردار سخن»؛ دکتر محمود فتوحی در باب «شعر تَر سعدی»؛ دکتر محمود عابدی، دربارۀ «ضرورت تصحیح غزلیات سعدی»؛ دکتر اکبر نحوی در موضوع «شعر و ادب پیش از سعدی در شیراز»؛ استاد حسن میرعابدینی در باب «جنبه‌های روایی آثار سعدی»؛ استاد احمد سمیعی (گیلانی) در باب «هنرآفرینی سعدی در غزل»؛ آقای جعفرشجاع کیهانی دربارۀ «سعدی و داستانک».