هشتادمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبيات فارسی

هشتادمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (فروردین ۱۴۰۰) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: تأثیر معلمان ادبیات در شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان (هوشنگ مرادی کرمانی)؛ به‌مناسبت هفتۀ بزرگداشت مقام معلم؛ نقدی بر جمله‌بندی درس چهارم کتاب فارسی هفتم متوسطۀ اول (دکتر اصغر شهبازی)؛ آموزش املا و انشای فارسی در مدارس (۳): ضرورت آموزش معناشناختی واژگان عربی در فارسی (دکتر سیده ‏زیبا بهروز)؛ کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی از گذشته تا حال (۳): آموزش مکتب‌خانه‌ای (دورۀ قاجار تا پهلوی اول) (فرناز صادقی)؛ کاربرد مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۹): قرض‌گیری واژۀ فمینیسم و هم‌خانوادۀ آن (محمود ظریف)؛ آشنايي با دانشگاه‌های ایران و جهان (۴۶): دانشگاه پرینستون (مینا گلستانی)؛ آشنایی با رسانه‌های مجازی (۱۵): معرفی پرتال جامع علوم انسانی (دکتر مریم مسگرخویی)؛ معرفی کتاب: زبان‌شناسی: منظری ایرانی؛ خلاصه‌ای از روایت استاد احمد سمیعی گیلانی دربارۀ زنده‌یاد دکتر ثمره؛ انتصاب استاد اسوار به سمت مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان؛ جلسۀ دفاع پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، پژوهشکدۀ مطالعات واژه‌گزینی؛ معرفی کتاب درسی خارجی: Ma méthode de lecture syllabique (2019) (محدثه طاهری)؛ روزشمار رویدادهای ادبی فروردین ۱۴۰۰ (محدثه طاهری)؛ سخن پایانی: شعر «باد شمال می‌وزد جلوۀ ياسمن نگر» (عطار نیشابوری).

علاقه‌مندان می‌توانند هشتادمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.