خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۷۹

هفتاد و نهمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (اسفند ۱۳۹۹) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: توانایی زبان فارسی به‌عنوان زبان علم و زبان رسمی در محافل سیاسی و علمی (نسرین پرویزی)؛ وبینار «برنامۀ کمینه‌گرا در سال ۲۰۲۱» با حضور پروفسور چامسکی (دکتر مریم مسگرخویی)؛ کاربرد مصوّبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۸): اختصار‌سازی «آلاد» در مقابل ترکیب طولانی «آلاینده‌های آلی دیرپا» (محمود ظریف)؛ کتاب‌های درسی زبان و ادبیات فارسی از گذشته تا حال (۲): آموزش مکتب‌خانه‌ای (از آغاز تا پایان دورۀ صفویه) (فرناز صادقی)؛ اهدای جایزۀ نقد ادبی به دکتر رحمان مشتاق‌مهر معاون اجرایی بنیاد پژوهشی شهریار؛ تمدید حکم ریاست دکتر حداد عادل بر فرهنگستان؛ ابلاغ حکم انتصاب دکتر حداد عادل به ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ آغاز ضبط بازخوانیِ «مکاتیبِ قطب بن محیی» برای ماه مبارک رمضان؛ برگزاری نشست سالانۀ کارگروه فنی متناظر ۳۷ استاندارد؛ فرهنگستان، میزبان رئیس آکادمی علوم افغانستان؛ راهنمای مختصر گردآوری گویش‌های ایرانی؛ سخنرانی دکتر مریم دانشگر «هویت ملی از منظر خط، زبان و ادبیات فارسی در کتاب‌های درسی»؛ سخنرانی استاد حسن میرعابدینی در نشست مجازی بزرگداشت چهره‌های ادبی خوزستان «عدنان غریفی»؛ معرفی کتاب درسی: عروض، بدیع، قافیه(بی تا) (محدثه طاهری)؛ معرفی معلم شاعر علي‏اصغر فيروزنيا به همراه گزیدۀ اشعار (داریوش گودرزی)؛ روزشمار رویدادهای ادبی اسفند ۱۳۹۹ (محدثه طاهری)؛ سخن پایانی: شعر «چون رایت عشق آن جهانگیر» (حکیم نظامی گنجه‌ای)؛‌ سالنمای موضوعی خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی سال ۱۳۹۹ (خبرنامه‌های شمارۀ ۶۸ تا ۷۹) (گیتی قریب).

علاقه‌مندان می‌توانند هفتاد و نهمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.