انتقال کتاب‌فروشی فرهنگستان به ساختمان مرکزی

به ‌اطلاع می‌رساند از تاریخ اول آبان‌ماه ۱۳۹۹، کتاب‌فروشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از محل پیشین آن، خیابان شهید احمد قصیر، به ساختمان اصلی فرهنگستان انتقال یافته است.

نشانی: بزرگراه حقانی، ورودی کتابخانۀ ملی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی

شمارۀ تماس: ۸۸۶۴۲۴۹۷

ساعت کار: ۸ تا ۱۳:۳۰