تأثیر فضای مجازی بر زبان فارسی، تهدیدها و فرصت‌ها

در سالروز تشکیل فرهنگستان زبان و ادب فارسی و در آستانۀ روز شعر و ادب فارسی، دکتر حسین‌علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان و پژوهشگر گروه فرهنگ‌نویسی، به دعوت شبکۀ دو سیما در برنامۀ «در انتهای الوند» حضور یافت.
در این برنامه که به‌صورت مستقیم از این شبکه پخش می‌شد، دکتر رحیمی دربارۀ «تأثیر فضای مجازی بر زبان فارسی، تهدیدها و فرصت‌ها» سخن گفت. مشروح این برنامه را می‌توانید در پیوند زیر مشاهده کنید.