آغاز ثبت‌نام دورۀ آموزشی چهار‌ماهۀ «نظریه‌های نوین ادبیات تطبیقی»

لطفاً پس از تکمیل برگۀ ثبت‌نام  آن را به صورت پیوست به نشانی پست الکترونیکی گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان jcomplit@gmail.com  ارسال نمایید.

هزینۀ ثبت‌نام در این دوره ۱۴میلیون ریال است. لطفاً این مبلغ را به حساب شمارۀ ۵۴۳۶۰۷۱۳۷۴ در بانک ملت به نام «هدایای فرهنگستان زبان و ادب فارسی» واریز کنید.

در پایان این دوره، گواهی معتبر به شرکت‌کنندگان تقدیم خواهد شد.

لازم به ذکر است این دوره به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

برگۀ ثبت‌نام