پیام تسلیت استاد اسماعیل سعادت، عضو پیوسته و مدیر گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی فرهنگستان، به‌مناسبت درگذشت دکتر بدرالزمان قریب

درگذشت سرکار خانم دکتر بدرالزمان قریب، بزرگ بانوی فرهیخته، عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به همۀ همکاران عزیز فرهنگستانی و اعضای محترم پیوسته و وابستۀ فرهنگستان، به‌خصوص ریاست محترم فرهنگستان، تسلیت می‌گویم.
خانم دکتر قریب، به تصدیق همگان، محققی برجسته و سرآمد در حوزۀ مطالعات مرتبط با زبان و ادبیّات سغدی، از زبان‌های ایرانی میانۀ شرقی بود. گواه این معنی مقالات متعدد تحقیقی او، از جمله مقالۀ جامع او، در معرفی زبان و خط و آثار سُغدی، در دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، و مشهورتر و مهم‌تر از همه فرهنگ سُغدی اوست که از آثار بی‌نظیر و ماندگار در زبان و ادب فارسی است.
بی‌گمان از دست رفتن او ضایعۀ بزرگی برای جامعۀ علمی و فرهنگی کشور است.
برای او، این همکار گران‌مایۀ فرهنگستانی، شادی روان از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

اسماعیل سعادت