ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۵

 

پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد. این مجموعه شامل چهار بخش کلى است. در بخش «مقالات» این شماره عناوین زیر به چشم مى‌خورد: «پسوندهای تحبیبی فارسی در دورﮤ اسلامی (۳)»؛ علی‌اشرف صادقی؛ «هویت دستوری و بررسی آن در لغت‌نامه، فرهنگنامۀ فارسی و فرهنگ بزرگ سخن»، فائزه سبحانی مَرَنی؛ «تحفۀ حسام و مؤلف حقیقی آن»، محسن ذاکرالحسینی؛

«اثر شوکت؛ فرهنگ جناس‌ها در زبان ترکی عثمانی»، سیده زیبا بهروز / نفیسه ایرانی.

در بخش «پژوهش‌های لغوی» این مقالات درج شده است: «تک، تک ـ تگ، گُشتا، پرنون یا بزیون؟، شَمَل»، علی‌اشرف صادقی؛ «دستگرد و دسکره»، پدرام جم؛ «ریشه‌شناسی ادات پرسشی آیا؛ دستوری شدن یک صیغۀ فعلی»، یوسف سعادت؛ «دربارﮤ واژه‌های طوفان و نوفیدن و نَویدن»، فرهاد قربان‌زاده؛ «پژاردن، پچاردن / پجاردن، پیچاردن / پیجاردن؛ تأملی در باب جغرافیای گویشی، دایرﮤ معنایی و اشتقاق»، میثم محمدی؛ «بررسی پیشینۀ کاربرد هفت‌سین در متن‌های کهن»، امید سروری؛ «قلماش، قلماشی، قلماشیت»، بابک شریف؛ «نرته / نارد»، سالار رضازاده؛ «ویژگی‌های زبانی قرآن مترجم ۲۰۰۳»، اکرم حاجی‌سیدآقایی.

در بخش «نقد و بررسی» این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی یک مقاله آمده است: «نقد و بررسی فرهنگ توصیفی اصطلاحات روایت‌شناسی»، نسرین منصوری‌فر.

«تازه‌های نشر» بخش پایانی این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی است. علاقه‌مندان می‌توانند پانزدهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: