فرهنگستان، میزبان مدیران ارشد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش

 دوشنبه، دوم تیرماه ۱۳۹۹، فرهنگستان زبان و ادب فارسی میزبان مدیران ارشد سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی کشور بود. این جلسه با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و  دکتر حسن ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش، برگزار شد.

دکتر حداد عادل در ابتدای این نشست اظهار کرد: ما معتقدیم که برای حفظ و تقویت زبان فارسی در گرو فعالیت دو دستگاه است: یکی صداوسیما و یکی هم آموزش‌وپرورش. در این میان نقش و تأثیرگذاری آموزش‌وپرورش حتی از صداوسیما هم بیشترو مهم‌تر است. می‌توان گفت که هشتاد درصد کار حفظ و تقویت زبان و ادب فارسی به عهدۀ این دو دستگاه است و بیست درصد باقی‌مانده به عهدۀ سایر سازمان‌ها و نهادهاست.

وی در ادامه با اشاره به اینکه گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و همچنین دفتر ارتباط به صداوسیما به همین دلیل در فرهنگستان تأسیس شده‌اند افزود: ما با آموزش‌وپرورش تعاملات زیادی داریم مهم‌ترین آن‌ها در این سرفصل‌ها خلاصه می‌شود: ۱. همسو کردن کتاب‌های درسی با مصوّبات فرهنگستان در حوزۀ دستور خط فارسی؛ ۲. ویرایش و سبک نگارش کتاب‌های درسی و ظاهر آن‌ها؛ ۳. اعمال معادل‌های فارسی برای واژه‌های فرنگی در کتاب‌های درسی که این کار پایۀ رسیدن به زبان علمی فارسی است؛ ۴. متن و محتوای همۀ کتاب‌ها، مخصوصاً کتاب‌های فارسی و ادبیات؛ ۵. مسئلۀ خود زبان فارسی و عِرق و آگاهی و حساسیت دانش‌آموزان نسبت به زبان ملی‌شان و همچنین مسئلۀ تقویت هویت ملی.

دکتر حداد عادل پس از آن اظهار کرد: مسائل دیگری هم وجود دارد که در گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی دربارۀ آن تحقیق کرده‌اند، مثل وضعیت درس املا و انشا در مدارس و همچنین وضعیت دانش‌اموزان در مناطق دوزبانه که همۀ آن‌ها می‌تواند زمینه‌های همکاری را گسترش دهد.

دکتر ملکی، رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز در سخنانی کوتاه اذعان کرد: اعتقاد من این است که فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای ما مرجعیت علمی و فکری دارد و اگر تا کنون از این مرجع به‌درستی بهره نبرده‌ایم باید ببینیم ایراد از کجا بوده است. ممکن در مواردی اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما در اصل تعامل با فرهنگستان شکی نیست.

وی در ادامه با پیشنهاد امضای تفاهم‌نامۀ همکاری میان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی افزود: گزارش‌ها و دریافت‌های علمی‌ای که در فرهنگستان تهیه شده و به دست آمده است می‌تواند چراغ راه ما در تألیف کتاب‌های درسی باشد.

دیگر حاضران در این جلسه عبارت بودند از: از فرهنگستان زبان و ادب فارسی دکتر محمد دبیرمقدم، معاون علمی و پژوهشی، دکتر حسن ذوالفقاری، مدیر گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی، دکتر مریم دانشگر، معاون گروه آموزش، خانم نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی و فرهنگ‌نویسی، خانم مهنوش تهرانی، رئیس دفتر ارتباط با صداسیما، دکتر علی شیوا، عضو هیئت علمی و پژوهشگر گروه واژه‌گزینی، مرتضی قاسمی، سرپرست روابط‌عمومی.

اعضای حاضر از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی عبارت بودند از: آقای امیری‌نیا، سرپرست دفتر تألیف کتاب‌های ابتدایی و متوسطۀ نظری دکتر معصومه نجفی پازکی، معاون مقطع ابتدایی سازمان پژوهش، دکتر حسین قاسم‌پور مقدم، رئیس حوزۀ تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی، دکتر عبدالله اسدی، مشاور سازمان پژوهش در ارتباط با سازمان‌های فرهنگی، خانم دکتر نجفی عرب، عضو گروه زبان و ادبیات فارسی سازمان پژوهش، آقای روشندل، مشاور دفتر تألیف.