خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۷۰

هفتادمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (خرداد ۱۳۹۹) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: نقش آموزش زبان و ادبیات فارسی در تقویت مهارت‏های شهروندی (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ گزارش همایش مجازی نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی (دکتر سید علی کرامتی مقدم )؛ دهمین و یازدهمین پیش‌نشست‌های همایش مجازی ابعاد انسانی ـ اجتماعی کرونا در ایران (فاطمه نیک‌خواه)؛ معرفی کتاب‏های آموزش زبان فارسی در خارج از ایران (۲۲): گلدستۀ فارسی (دکتر سیده ‏زیبا بهروز)؛ آشنایی با رسانه‌های مجازی (۱۰): وبگاه صرفگر فعل‌های فارسی (دکتر مریم مسگرخویی)؛ معرفی رسانۀ درست‌نویسی «زین‌ قند پارسی» (فرناز صادقی)؛ پیشنهادی به فرهنگستان زبان و ادب فارسی (۲) واژۀ آزمودگان (حسین مسرّت)؛ زبان فارسى، زبان تسليم نیست (حسین مسرّت)؛ مجموعۀ تلویزیونی «چایخانۀ‌ هم‌زبان» و مراقبت از زبان فارسی؛ فراخوان انتخاب برگزیدگان ادبی کشور؛ پیام تسلیت رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت درگذشت استاد جوره‌بیک نذری؛ درگذشت استاد علی پیرنیا، پیر عافیت‌اندیش؛ پرسش و پاسخ دربارۀ واژه‌های فرهنگستان؛ معرفی کتاب درسی فارسی و دستور سال اول دبیرستان (۱۳۳۵ش) (محدثه طاهری)؛ روزشمار رویدادهای ادبی اردیبهشت ۱۳۹۹ (فاطمه نیک‌خواه)؛ شعر پایانی: بار دیگر، شهری که دوست می‌داشتم (نادر ابراهیمی).

علاقه‌مندان می‌توانند هفتادمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.