ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ـ شمارۀ ۱۴

 چهاردهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی، از مجموعۀ ویژه‌نامه‌های نامۀ فرهنگستان، منتشر شد. این مجموعه شامل چهار بخش کلى است. در بخش «مقالات» این شماره عناوین زیر به چشم مى‌خورد: «پسوندهای تحبیبی فارسی در دورۀ اسلامی (۲)»، علی‌اشرف صادقی؛ «نگاهی تازه به فرهنگ ادات‌الفضلاء و مؤلّف آن»، علی‌اشرف صادقی، ابوالفضل خطیبی؛ «نقد و بررسی فرهنگ مدارالافاضل»، سیده نرگس رضایی؛ «دست‌نویس فرهنگ فارسی سرمة سليمانی در کتابخانۀ دانشکدۀ شرق‌شناسی دانشگاه دولتی سنت‌پترزبورگ»، احسان شورابی.

در بخش «پژوهش‌های لغوی» این مقالات درج شده است: «شدیارــ‌ شدکارــ شدغارــ‌ شيار، پرتاب، بادبيزن ــ بادبزن ــ  بادزن، تيپا»، علی‌اشرف صادقی؛ «از دستوری‌زدایی تا کاربردی‌شدگی، سیر تحول کلمۀ نقشی پس در فارسی»، مهرداد نغزگوی‌کهن، مهرداد مشکین‌فام؛ «چند واژه در حدائق‌السیر»، عباس بگ‌جانی؛ «بررسی چند واژه، ترکیب و تعبیر فوت‌شده‌ها از فرهنگ‌ها بر اساس کلیات کمال‌الدین اسماعیل»، سید مهدی طباطبایی؛ «واژه‌های برساختۀ فارسی‌زبانان به قیاس عربی»، بهروز صفرزاده؛ «دربارۀ واژۀ روسی grivenka و واژۀ فارسی گیروانکه/ گروانکه»، واسیلی ایوانوویچ آبایف، ترجمۀ محسن شجاعی.

در بخش «نقد و بررسی» این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی ۳ مقاله آمده است: «نقد و بررسی فرهنگ‌نویسی برای زبان فارسی»، امید طبیب‌زاده؛ «نقد و بررسی غلط ننویسیم»، فرهاد قربان‌زاده؛ «نقد و بررسی فرهنگ معاصر عربی ــ‌ فارسی (آذرتاس آذرنوش»، عبدالنبی قیم.

«تازه‌های نشر» بخش پایانی این شماره از ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی است. علاقه‌مندان می‌توانند چهاردهمین شمارۀ ویژه‌نامۀ فرهنگ‌نویسی فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: