فراخوان انتخاب برگزیدگان ادبی کشور

بنیاد ملی نخبگان، بر اساس آیین‌نامۀ «شناسایی و پشتیبانی برگزیدگان ادبی کشور»، و با هدف ارتقای فعالیت‌های نخبگانی در حوزۀ زبان و ادبیات فارسی و تجلیل بزرگان ادب فارسی، فرایند شناسایی اجتماعات ادبی را در دو ردۀ «مستعد برتر ادبی» و «سرآمد ادبی» آغاز کرده است. بر اساس آیین‌نامۀ مذکور، متقاضیان می‌توانند به شکل فردی یا از طریق معرفی نهادهای معتبر ادبی، در فرایند ارزیابی شرکت کنند.

افراد واجد شرایط می‌توانند اطلاعات خود را در سامانۀ جامع اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان، به نشانی www.sina.bmn.ir وارد نمایند.