ادبیات تطبیقی ـ شمارۀ ۱۸

هجدهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی، ویژه‌نامۀ نامۀ فرهنگستان، بر روی وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفت.

عناوین مقالات و نویسندگان هجدهمین شمارۀ مجلۀ ادبیات تطبیقی بدین شرح است: «تحلیل تطبیقی لالایی‌های فارسی و انگلیسی از منظر فرانقش اندیشگانی»، مریم جلالی؛ «نقش ادبیات داستانی ترجمه شده در نظامگان ادبی فارسی»، ابوالفضل حری؛ «بررسی تطبیقی افسانۀ هندی و کِرَم اوروَشی کالیداس و اساطیر یونان با تکیه بر نظریات میرجا الیاده»، آسیه ذبیح‌نیا عمران، ماندانا منگلی، سید اختر حسین ‌کاظم؛ «تبارشناسی منظومۀ روسلان و لودمیلای آلکساندر پوشکین و مقایسۀ تطبیقی آن با چهار منظومۀ غنایی فارسی بر مبنای نظریۀ ریخت‌شناسی پراپ»، حسین شیخی، فاطمه طاهری،‌مریم موسوی؛ «ادبیات تطبیقی به کجا می‌رود؟»، جاناتان د. کالر، ترجمۀ فرزانه‌سادات علوی‌زاده، «بررسی تطبیقی مفهوم جبرگرایی در آثار امیل زولا و محمود دولت‌آبادی»، محمدرضا فارسیان،‌سیده نجمه علوی؛ «اسطورۀ جمشید و اساطیر دیگر ملل»، روح‌الله هادی، عادله رحمانی.

علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از مجلۀ ادبیات تطبیقی را از پیوند زیر بارگیری کنند.