خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۶۷

شصت و هفتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (اسفند ۱۳۹۸) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: راهکارهایی برای کارا کردن آموزش زبان فارسی در دانشگاه‏ها (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ نقد و تحلیلی بر پیشگفتار کتاب نونگاشت فارسی متوسطۀ دوم (دکتر حسین یاسری)؛ معرفی رسالۀ (۶): «ارزشیابی آزمون امزا (مهارت نوشتن) و تحلیل مقایسه‌ای آن با آزمون NAEP و تحلیل خطاهای نوشتاری دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۲ ـ ۱۳۹۳»؛ آشنايي با دانشگاه‌هاي ايران و جهان (۴۱): کرسی‏های زبان فارسی در چین (بخش دوم) (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ معرفی کتاب درسی: فارسی و دستور زبان پسران برای سال ۵ دبستان (۱۳۳۷ش) (محدثه طاهری)؛ رویدادهای ادبی: روزشمار رویدادهای ادبی بهمن ۱۳۹۸ (فاطمه نیک‌خواه)؛ شعر پایانی وقتی گریبان عدم با دست خلقت می‌درید (افشین یداللهی)؛ سالنمای موضوعی خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی سال ۱۳۹۸ (خبرنامه‌های شمارۀ ۵۶ تا ۶۷) (گیتی قریب).

علاقه‌مندان می‌توانند شصت و هفتمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.