خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۶۶

شصت و ششمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (بهمن ۱۳۹۸) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: علل اُفت رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ نقد و بررسی فاصله و نیم‌فاصله و اهمیت آن در کتاب‌های فارسی دورۀ دوم ابتدایی (زهرا محمدپور و فائزه کمالی و دکتر هادی اکبرزاده)؛ معرفی کتاب‏های آموزش زبان فارسی در خارج از ایران (۲۰): رسالۀ قواعد فارسی در بیان صرف و نحو زبان فارسی (دکتر سیده ‏زیبا بهروز)؛ آشنایی با رسانه‌های مجازی (۷): نرم‌افزار پاک‌نویس (دکتر عباس بگ‌جانی)؛ نقد و تحليل متون درسي (۳۴): درس «کباب غاز» سال دوازدهم (عبدالحسین موحد)؛ فرهنگستان میزبان استادان زبان و ادب فارسی دری دانشگاه هرات؛ برگزاری کارگاه زبان علم در فرهنگستان؛ آغاز فعالیت کارگروه فنی متناظر ۳۷ در فرهنگستان؛ گزارش فرهنگستان از اجرای تفاهم‌نامه با صداوسیما؛ بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر؛ معرفی کتاب درسی: دستور آموزگار برای سال ۴ و ۵ مدارس ابتدایی(۱۳۳۸ ش) (محدثه طاهری)؛ روزشمار رویدادهای ادبی دی ۱۳۹۸ (فاطمه نیک‌خواه)؛ شعر پایانی: از بر این قلعۀ نُه تو حصار (مهرداد اوستا).

علاقه‌مندان می‌توانند شصت و ششمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.