آیین نکوداشت هفت دهه خدمات گستردۀ علمی و فرهنگی استاد مهدی محقق

یکشنبه، چهارم اسفندماه ۱۳۹۸، آیین نکوداشت هفت دهه خدمات گستردۀ علمی و فرهنگی استاد مهدی محقق، در تالار فردوسی دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
کمیسیون ملی یونسکوی ایران، در مراسمی از تلاش‌های استاد مهدی محقق در نشر و گسترش علم و ادب و فرهنگ ایران‌زمین تقدیر می‌کند.
این نکوداشت همسو با وظایف کمیسیون ملی یونسکو در بزرگداشت مروّجان علم و فرهنگ و آموزش صورت می‌پذیرد.
این مراسم روز یکشنبه، چهارم اسفندماه، از ساعت ۱۵، در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.