پخش گزارش نشست «زبان فارسی در فضای مجازی: پدیده‌شناسی و آسیب‌شناسی» از شبکۀ آموزش

سه‌شنبه، اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸، اولین نشست گروه زبان و رایانه «زبان فارسی در فضای مجازی: پدیده‌شناسی و آسیب‌شناسی» در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.
سه‌شنبه و چهارشنبه، بیست‌ودوم و بیست‌وسوم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، مشروح گزارش این نشست از شبکۀ آموزش در ساعت ۲۰:۴۵ پخش خواهد شد.