دیدار رئیس فرهنگستان با سرور بَختی، رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو

سه‌شنبه، هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، میزبان سرور بختی، رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو، از تاجیکستان بودند.

در ابتدای این دیدار دکتر غلامعلی حداد عادل انتصاب سرور بختی را به‌عنوان رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو تبریک گفت و  با اشاره به اصالت زبان فارسی اظهار کرد: همه می‌گویند تاجیک‌ها به زبان ما سخن می‌گویند درحالی‌که این ماییم که به زبان شما سخن می‌گوییم؛ چون این زبان از زبان زادگاه رودکی و بزرگ‌ترین شاعران زبان فارسی در آن منطقه به وجود آمده است و این بهترین برهان یگانگی ماست.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی ضمن بررسی زمینه‌های فراوان همکاری میان فرهنگستان با مؤسسۀ فرهنگی اکو پیشنهادهایی را به رئیس این مؤسسه ارائه کرد و  خواستار مشارکت مؤسسه در پروژه‌های علمی و پژوهشی فرهنگستان شد.

در ادامه رئیس مؤسسۀ فرهنگی اکو، با اشاره به جایگاه ممتاز فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران در میان کشورهای عضو اکو و کارنامۀ درخشان آن در حوزۀ علم و ادب، خواستار همکاری گسترده و سازنده با این نهاد مهم علمی و پژوهشی شد.

شاه‌منصور شاه میرزا، کارشناس مؤسسۀ فرهنگی اکو، و حسن قریبی، مدیر روابط بین‌الملل فرهنگستان، از دیگران حاضران این نشست بودند.