آغاز فعالیت کارگروه فنی متناظر ۳۷ در فرهنگستان

در پی انعقاد تفاهم‌نامه میان فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان ملی استاندارد ایران و با اعلام آمادگی فرهنگستان، مسئولیت کارگروه فنی متناظر ۳۷ در ایران به فرهنگستان زبان و ادب فارسی واگذار شد. کارگروه فنی ۳۷ (زبان و اصطلاح‌شناسی) در سازمان جهانی استاندارد (ایزو) از قدیمی‌ترین و فعال‌ترین کارگروه‌های فنی این سازمان است که در پنج کارگروه فرعی در حوزه‌های مرتبط با اصطلاح‌شناسی و واژه‌گزینی فعالیت می‌کند و تا کنون ۶۳ استاندارد بین‌المللی را تدوین و منتشر کرده است. باتوجه‌به کاربرد استانداردهای بین‌ا‌لمللی در فعالیت‌های علمی گروه واژه‌گزینی و نیاز به ترجمه و تدوین استانداردهای ملی  در زمینۀ اصطلاح‌شناسی،  فرهنگستان این مسئولیت را بر عهده گرفت.

خانم مهنوش تهرانی، آقای محمود ظریف و خانم شیما شریفی، به‌ترتیب رئیس، نایب‌رئیس و دبیر این کارگروه، و از اعضای هیئت علمی و پژوهشگران گروه واژه‌گزینی هستند. خانم مهوش سیفی، از دبیران باسابقۀ تدوین استانداردهای ملی و بین‌المللی سازمان ملی استاندارد نیز با این کارگروه همکاری می‌کند.

فرهنگستان امیدوار است در آینده‌ای نزدیک به تألیف استانداردهای ملی اصطلاح‌شناسی و نیز بازنگری استانداردهای کاربردی در زمینۀ حرف‌نویسی و آوانویسی زبان فارسی نیز بپردازد.