نامۀ فرهنگستان ـ شمارۀ ۶۵

شصت و پنجمین شمارۀ فصلنامۀ نامۀ فرهنگستان منتشر شد. این شماره از نامۀ فرهنگستان شامل بخش‌هاى گوناگون، ازجمله سرمقاله، مقاله، نقد و بررسی و دیدگاه است. عناوینی که در هر بخش دیده می‌شود عبارت‌اند از:

بخش «مقاله»: «جدول طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی و شیوۀ نام‌گذاری وزن‌ها»، علی‌اصغر قهرمانی مقبل؛ «ترجمه در معنای گسترده و جلوه‌های آن در گلستان و بوستان سعدی»، علی‌رضا امرایی، مصطفی حسینی؛ «ناگریزی مرگ «دمنه» در ساحت اسطوره»، مجاهد غلامی؛ «راوی فردوسی»، فرامرز آدینه؛ «گمانی دربارۀ ضبط یک نام‌جای در ویس و رامین»، علی نویدی ملاطی؛ «فریادنامۀ انوری»، علی‌اکبر احمدی دارانی؛ «تأملی در متن دیوان ظهیرالدین فاریابی»، رضا سمیع‌زاده.

بخش «نقد و بررسی»: «معرفی و نقد مبانی و دستور خط فارسی شکسته»، آبتین گلکار.

بخش «دیدگاه»: «ویرایش و دستور زبان»، حسین سامعی.

سرمقالۀ این شماره از نامۀ فرهنگستان، با عنوان «بیست و چهار سال سردبیری» و به قلم دکتر غلامعلی حداد عادل است. علاقه‌مندان می‌توانند این شماره از مجلۀ نامۀ فرهنگستان را از پیوند زیر بارگیری کنند: