رودکی

با توجه به تحولات فرهنگی در جامعۀ امروز، نیاز همۀ ایرانیان به بررسی‌های جدید علمی و مستمر دربارۀ تاریخ پرفرازونشیب ایران‌زمین و دیانت و فرهنگ و تمدن آن، بیش از گذشته نمودار شده است. ازاین‌رو، دفتر پژوهش‌های فرهنگی با شناخت این امر و در جهت گسترش دیدگاه‌های همه‌جانبه و عمیق فرهنگی، تلاش مستمری را آغاز کرده و بر آن است تا با انتشار مجموعۀ «از ایران چه می‌دانیم؟» آگاهی‌های مهم و دقیق و سودمندی را در حوزه‌های گوناگون ایران‌پژوهی در دسترس همۀ دوستداران ایران و جوانان علاقه‌مند کشور قرار دهد.

مجموعۀ حاضر صد و چهل و چهارمین کتاب از سلسله انتشارات این دفتر است که به زندگی و آثار ابوعبدالله جعفر بن محمد رودکی سمرقندی اختصاص یافته است. مؤلف این کتاب آن را در چهار فصل تدوین کرده و در هر یک از این فصل‌ها کوشیده است تا کلیات و مهم‌ترین مطالب مربوط به آن فصل را بررسی کند.

در فصل نخست کوشش شده است تا با استناد به برخی از اخبار پراکنده و اطلاعاتی که از اشعار موجود رودکی به دست می‌آید زندگی‌نامه‌ای نسبتاً منسجم از او به دست داده شود. نویسنده در فصل دوم و فصل سوم به میراث ادبی رودکی اشاره می‌کند و در فصل پایانی نمونه‌هایی از اشعار او را، با شرح و توضیح کافی، به دست می‌دهد.

کتاب رودکی، نوشتۀ دکتر اکبر نحوی، عضو وابستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که دفتر پژوهش‌های فرهنگی آن را در ۸۶ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به بهای ۲۵هزار تومان منتشر کرده است.

معرفی: علی‌رضا طیبی