شعر نغز

 یکی از تلاش‌ها برای حفظ روابط فرهنگی و ادبی در آسیای میانه، از دوران گسست‌های جغرافیایی و سیاسی تا کنون، تهیۀ مجموعۀ منتخب اشعار در قالب جُنگ‌های ادبی و بیاض‌های شعر فارسی و البته تذکره‌هاست.

در ادامۀ یادداشت حسن قریبی بر این مجموعه آمده است: اینکه در قرن‌های ۱۳ و ۱۴ ماوراءالنهر یکی از مراکز تهیه و توزیع دفترهای منتخب اشعار فارسی شد، هر دلیلی داشته باشد، قطعاً بی‌ارتباط با حوادث تاریخی آن دوره نیست. چنان‌که این نهضت در دوران حکومت بلشویک‌ها در مناطق فارسی‌زبان ــ که بعدها در کشورهای ازبکستان و تاجیکستان پراکنده شدند ــ دوام یافت و نمونۀ آن بیاض شعری است که در نوادر ضیائیه (شریف‌جان مخدوم صدر ضیاء، تهران، سروش، ۱۳۷۷) در دوران انتقال قدرت از امیران مَنغیتیِ بخارا به ارتش سرخ‌ها از آن یاد شده است.

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از منتخب شعر هفتادسالۀ اخیر، به انتخاب استاد ارجمند، پروفسور عبدالنبی ستارزاده، رئیس بنیاد رودکی تاجیکستان، که در ادامۀ همان سنت «بابایی»، یعنی تهیه و تنظیم منتخب اشعار، در طی سالیان فراهم آمده است.

دانش ادبی استاد ستارزاده، به‌عنوان رئیس شعبۀ ادبیات معاصر پژوهشگاه رودکی تاجیکستان، و اُنس او با حلقه‌های ادبی در این سال‌ها و هم‌نشینی‌های دوران جوانی‌اش با مرحوم لایق‌ شیرعلی، شاعر ملی تاجیک، در این گزیده قطعاً تأثیرگذار بوده است.

شعرهای شاعران تاجیک بیشتر محصول دوران گذار تاجیکستان سوسیالیستی به عصر استقلال است که بازتاب تأثیر آن دگرگونی‌ها و حوادث تلخ و شیرین آن، با تکیه بر عنصر «وطن»، در شعرها مشهود است.

بخش شعرهای ایران و افغانستان در این گزیده از منابعی انتخاب شده است که نام و آثار شاعران، خود میزان آن است که  چه آثاری به تاجیکستان رسیده است.

کتاب شعر نغز، به انتخاب پروفسور عبدالنبی ستارزاده و برگردان عمرالدین نوشین، زیر نظر حسن قریبی، رئیس ادارۀ روابط بین‌الملل فرهنگستان زبان و ادب فارسی گرد آمده و انتشارات آروَن آن را در ۵۹۴ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به بهای ۹۵هزار تومان منتشر کرده است.

معرفی: علی‌رضا طیبی