نود و یکمین نشست ماهانه برگزار می‌شود

دوشنبه، چهاردهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، نود و یکمین نشست ماهانۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. در این نشست دکتر هدی سید حسین‌زاده، عضو هیئت علمی گروه دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، در موضوع «جلوه‌های فرهنگ و تمدن ایران در هند» سخن خواهد گفت.

نود و یکمین نشست ماهانۀ فرهنگستان از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۱۵ روز دوشنبه، چهاردهم بهمن‌ماه ۱۳۹۸، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد. شرکت در این سلسله نشست‌ها برای عموم آزاد است.

نشانی: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، خروجی کتابخانۀ ملّی، بلوار دکتر حسن حبیبی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، طبقۀ سوم.