زبان فارسی در فضای مجازی: پدیده‌شناسی و آسیب‌شناسی

 سه‌شنبه، اول بهمن‌ماه ۱۳۹۸، اولین نشست گروه زبان و رایانه «زبان فارسی در فضای مجازی: پدیده‌شناسی و آسیب‌شناسی» در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

در این نشست دکتر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در موضوع «فرهنگستان و فضای مجازی»؛ دکتر مهرنوش شمس‌فرد، مدیر گروه زبان و رایانۀ فرهنگستان، در موضوع «فضای مجازی: بستر بقای زبان»؛ دکتر امید طبیب‌زاده، استاد زبان‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دربارۀ «ویژگی‌های واجی و سبکی صورت‌های شکسته در فضای مجازی، و استفاده از آن‌ها در تدوین فرهنگ‌های جامع فارسی»؛ دکتر مریم مسگر خویی، پژوهشگر گروه زبان و رایانۀ فرهنگستان، در موضوع «پیش‌نیازهای بررسی آسیب‌شناختی خط و زبان در فضای مجازی»؛ مهدی صالحی، دبیر انجمن ویرایش و درست‌نویسی، دربارۀ «اقتصاد زبان‌محور و دنیای رقمی (دیجیتال)»؛ عبدالعزیز تاتار، عضو هیئت علمی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان، در موضوع «الگوهای نوشتار زبان فارسی در پیام‌رسان‌ها»؛ دکتر عباس بگ‌جانی، عضو هیئت علمی گروه فرهنگ‌نویسی فرهنگستان،  دربارۀ «نرم‌افزارهای ویرایش زبان‌ فارسی: معرفی و بررسی»؛ و دکتر علی‌اصغر قهرمانی مقبل، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه خلیج فارس، در موضوع «معرفی و رونمایی کتاب «طبقه‌بندی وزن‌های شعر فارسی»، اثر استاد شادروان، ابوالحسن نجفی، سخنرانی کردند.

نشست یک‌روزۀ زبان فارسی در فضای مجازی، پدیده‌شناسی و آسیب‌شناسی به عنوان اولین نشست گروه زبان و رایانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی و با هدف شناخت جایگاه خط و زبان فارسی و آسیب‌های آن در فضای مجازی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.