خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی ـ شمارۀ ۶۵

شصت و پنجمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان (دی ۱۳۹۸) منتشر شد. فهرست مندرجات این شماره از خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی بدین شرح است: سخن نخست: درس‏هایی که از نظام آموزشی مكتب‏خانه‏ می‏توان آموخت (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ مقالۀ «نقد و بررسی شیوۀ سازماندهی محتوای کتاب‌های فارسی دورۀ اول متوسطه» (زهرا داتلی بگی)؛ گزارش نشست «تحلیل برنامۀ درسی و آشنایی سرگروه‌های درس زبان و ادبیات فارسی متوسطۀ نظری کشور با سیر واژه‌گزینی وشیوه‌های واژه‌سازی» (توران توکلی)؛ معرفی کتاب‏های آموزش زبان فارسی در خارج از ایران (۱۹): تعلیم لسان فارسی (دکتر سیده‏ زیبا بهروز)؛ آشنايي با دانشگاه‌هاي ايران و جهان (۴۰): کرسی‏های زبان فارسی در چین (بخش اول) (دکتر حسن ذوالفقاری)؛ آشنایی با رسانه‌های مجازی (۶): نرم‌افزار ویرایش نگار (دکتر مریم مسگر خویی)؛ حضور سرگروه‌های کشوری درس زبان و ادبیات فارسی متوسطۀ دو در فرهنگستان زبان و ادب فارسی؛ ضرورت شناخت آسیب‌های خط و زبان فارسی در فضای مجازی و ارائۀ راهکار؛ گونۀ زبان فارسی در فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم؛ انتصاب ایرج فرجی به‌ ریاست کتابخانۀ فرهنگستان؛ بخشی از گزارش دورۀ آموزشی شش‌ماهۀ «نظریه‌های نوین در ادبیات تطبیقی»؛ گزارش شروع سه‌ماهۀ دوم دورۀ آموزشی «نظریه‌های نوین در ادبیات تطبیقی»؛ کارگاه نگارش و ویرایش؛ برنامک «فارسی شکر است» در سیما؛ بنیاد پژوهشی شهریار به روایت تصویر؛ معرفی کتاب درسی: انشا ابتدایی برای سال ۳ و ۴ دبستان‌ها (۱۳۳۴ش) (محدثه طاهری)؛ معلمان شاعر: معرفی جواد محقق نیشابوری به همراه گزیدۀ اشعار (داریوش گودرزی)؛ روزشمار رویدادهای ادبی آذر ۱۳۹۸ (فاطمه نیک‌خواه)؛ شعر پایانی: امیرکبیر (فریدون مشیری).

علاقه‌مندان می‌توانند شصت و پنجمین شمارۀ خبرنامۀ گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی را از پیوند زیر بارگیری و همچنین شماره‌های پیشین را اینجا مشاهده کنند.