گزارش شروع سه‌ماهۀ دوم دورۀ آموزشی «نظریه‌های نوین در ادبیات تطبیقی»

دورۀ دوم کلاس‌های نظریه‌های نوین در ادبیات تطبیقی از روز چهارشنبه، بیست و پنجم دی‌ماه ۱۳۹۸، در فرهنگستان زبان و ادب فارسی آغاز شد.

شروع این دوره با تدریس دکتر فریده پورگیو، استاد بازنشستۀ دانشگاه شیراز، در موضوع «اسطوره در ادبیات تطبیقی» بود.

وی عناصر جاودانگی، خلقت جهان، روئین‌تنی و باروری در اساطیر ایران را با همین مضامین در  میان‌رودان و یونان و روم باستان، با توجه به دیدگاه‌های کمبل، سیگال و استراوس، بررسی کرد. تحلیل سریال‌ها و فیلم‌های تولیدی دو دهۀ اخیر در  هالیوود، با تکیه بر اسطوره‌سازی‌های جدید، بخش دیگری از تدریس دکتر پورگیو را تشکیل می‌داد.

در ادامۀ این دوره کلاس‌های زیر برگزار خواهد شد:

ترجمه و نظریۀ دریافت، دکتر آذین حسین زاده، استاد دانشگاه سبزوار؛

تصویرشناسی، دکتر ایلمیرا دادور، استاد دانشگاه تهران؛

نشانه‌شناسی، دکتر عباسی، استاد دانشگاه شهید بهشتی؛

ادبیات و سینما، دکتر قطب‌الدین صادقی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی؛

ادبیات و موسیقی، دکتر آبتین گلکار، استاد دانشگاه تربیت مدرس؛

ادبیات و هنرهای نمایشی، دکتر بهروز بختیاری، استاد دانشگاه تهران؛

ادبیات کودک در ادبیات تطبیقی، دکتر مریم جلالی، استاد دانشگاه شهید بهشتی.